Strakonická nemocnice se opět po roce zapojila do Světového dne CHOPN. Ve středu 20.11.2019 bylo možné si mezi 8:00 a 14:00 si vyšetřit plicní funkce na plicním oddělení. 

CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je charakterizována omezením průtoku vzduchu v průduškách ( bronchiální obstrukcí ), která není plně reverzibilní. Obvykle se zhoršuje a je spojná s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny. Celosvětově je nejčastějším rizikovým faktorem kouření tabáku. V ČR podle posledních odhadů  8% v dospělé populaci má onemocnění CHOPN, rizikovou skupinou jsou zejména kuřáci - ve věku 65-70 let trpí CHOPN až 50% populace. Každoročně je pro CHOPN v ČR hospitalizováno 16 000 osob a z toho počtu umírá  asi 2500 osob. Podle předpokladů se CHOPN do roku 2030 stane čtvrtou , resp. třetí nejčastější příčinou smrti.  Hlavními klinickými příznaky jsou kašel, vykašlávání hlenu a dušnost., spojená se snížením tolerance námahy. CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet a které má významné mimoplicní účinky. Diagnóza a klasifikace CHOPN jsou postaveny na průkazu ne zcela zvratné a zhoršující se obstrukce dýchacích cest , tj. na spirometrickém vyšetření. Hlavními cíli léčby CHOPN jsou zmírnění příznaků, zabránění vývoje nemoci, zvýšení tělesné zdatnosti resp. zvýšení tolerance fyzické zátěže, zlepšení celkového zdravotního stavu, zabránění a léčba komplikací, prevence exacerbace a snížení úmrtnosti. Možnosti léčby jsou tím větší, čím v časnějším stadiu onemocnění je CHOPN diagnostikována a léčena, samozřejmě i čím dříve dojde k odstranění poškozování plic, tj. kouření.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top