Ve čtvrtek 14. března zvala nefrologická ambulance Nemocnice Strakonice zájemce z řad široké veřejnosti k preventivnímu vyšetření ledvin. Možnost využilo pětačtyřicet lidí. Akce se uskutečnila v dopoledních hodinách v rámci Světového dne ledvin.

„Ambulance připravila pro návštěvníky zajímavý program. Bylo vidět, že veřejnosti ledviny nejsou lhostejné a že si je vědoma nutnosti prevence. Smyslem celé akce byla prevence vzniku onemocnění ledvin, případně jejich včasný záchyt, neboť nemocné ledviny nebolí. Čím dříve je nemoc ledvin diagnostikována, tím jednodušší je potom léčba a tím nižší je riziko výskytu dalších onemocnění," uvádí Tomáš Fiala - předseda představenstva strakonické nemocnice.

Pracovníci ambulance zájemcům změřili hladinu krevního cukru, cholesterolu, kreatininu, vyšetřili moč, zkontrolovali krevní tlak a stanovili takzvaný body mass index (BMI). „Také se zaměřili na rozbor jejich základních rizikových faktorů, jako je třeba kouření, genetické faktory či cukrovka. Na základě posouzených rizik doporučovali zdravotníci případnou změnu životního stylu, pravidelný pohyb, dostatečný příjem tekutin a správné složení stravy," dodává Tomáš Fiala.

Nefrologická ambulance je součástí hemodialyzačního střediska Nemocnice Strakonice, které prošlo v minulých letech významnou rekonstrukcí. Modernizovalo se prostředí střediska i hemodialyzační lůžka a jejich počet se zvýšil na čtrnáct.

Zdroj: Týdeník Strakonicko

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top