Jubilejní desátý ročník Společenského večera pro záchranáře se mimořádně vyvedl. Toto ojedinělé setkání zástupců složek integrovaného záchranného systému pořádá město. Chce tímto aktem poděkovat záchranářům za jejich práci a umožnit jim, aby se potkali i za jiných okolností, než jsou nešťastné a tragické události, u kterých zasahují. Součástí slavnostního večera bývá také ocenění těch, kteří v uplynulém roce někomu zachránili život. Ve čtvrtek 7. března si do kulturního domu přišlo převzít ocenění a dárky hned několik policistů i civilistů.

V úvodu pozvala moderátorka Markéta Bučoková, mluvčí radnice, všechny ředitele a vedoucí organizací. Na každého měla jednu jedinou otázku. Týkala se jejich branže, ale byla mile odlehčená. Zaskočila trochu ředitele Záchranného hasičského sboru Otu Šmejkala, když se ho zeptala, jak zkušený hasič hasí žízeň a nechala mu přinést půllitr strakonického piva.

Úsměvný dialog vedla i s ředitelem Územního odboru Policie ČR ve Strakonicích Jaroslavem Nohejlem, když se mu snažila vsugerovat, že jsou jeho policisté příliš přísní, protože jí dali pokutu. Když prozradila, že za to, že měla deset dní prošlou technickou na autě, rozesmál se celý sál.

Za záchranu lidského života byli ocenění Jiří Hešík, Ondřej Častoral, Jindřich Kadula z řad laické veřejnosti. Dále to byli profesionálové policisté Marek Heberlein, Ondřej Vít, Tomáš Pěsta, Pavel Nečas, Josef Kubička, Jan Srb, Rudolf Němec a Josef Kainc. Pro poděkování si přišli také František Hadrava a Jan Šmolík, strážníci městské policie.

Za dlouholetou činnost a vzdělávání mládeže a obyvatelstva v oblasti civilní ochrany byl oceněn Jaroslav Dvořák. Primář chirurgického oddělení strakonické nemocnice Radek Chalupa převzal ocenění za zavedení metody detekce sentinelové uzliny.

Poprvé v historii byla udělena Cena starosty města in memoriam, a to Venuši Staňkové, dlouholeté člence sboru dobrovolných hasičů, která celý život věnovala práci s mladými hasiči.

Zdroj: Týdeník Strakonicko