Optika Zoom s.r.o. věnovala strakonické nemocnici finanční dar ve výši 60.000 Kč, který bude použit jako příspěvek na zakoupení nového ultrazvukového přístroje pro dětské oddělení. Děkujeme!