Optika Zoom s.r.o. věnovala strakonické nemocnici finanční dar ve výši 60.000 Kč, který bude použit jako příspěvek na zakoupení nového ultrazvukového přístroje pro dětské oddělení. Děkujeme!

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top