Ve středu 30. ledna 2019 se uskutečnil Den otevřených dveří Nemocnice Strakonice pro žáky devátých tříd základních škol ze strakonického okresu a okolí. Celkem se tohoto dne zúčastnilo 48 budoucích studentek.


„Vyučující ze SZŠ a VOŠZ České Budějovice Mgr. Miroslava Kudláčková a Ing. Jaroslava Malinovská studentkám poskytly informace o možnosti studia oboru praktické sestry na detašovaném pracovišti VOŠ a SPŠ ve Strakonicích. Upozornily také na široké pracovní uplatnění a nepřeberné množství oborů a specializací, které jim zdravotní škola jako odrazový můstek může nabídnout,“ uvádí předseda představenstva Nemocnice Strakonice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Personál některých ambulancí předvedl návštěvnicím odborné činnosti - například resuscitaci, měření tlaku, glykémie. Následně si studentky tyto činnosti mohly samy vyzkoušet. Prohlédly si i specializovaná pracoviště, kde se za slovního doprovodu odborného personálu seznámily s výkony, které se na těchto pracovištích provádějí. Mezi taková pracoviště patřila magnetická resonance, zákrokový sálek, oddělení anesteziologicko-resuscitační nebo nově otevřené endoskopické centrum interního oddělení. Na závěr se uskutečnila návštěva dětského oddělení s praktickou ukázkou ošetřování modelu malého pacienta.

„Cílem dne bylo ukázat tuto náročnou profesi, která má v centru pozornosti vždy péči o konkrétního člověka. Také upozornit na to, že pokud chtějí být v životě užiteční a dělat smysluplnou práci, je právě studium zdravotní školy ideální možností,“ uzavírá MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.