Ve věku nedožitých 90 let zemřel 6. ledna 2019 emeritní primář strakonického gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Dušan Gregora. Do nemocnice nastupoval v roce 1958 a postupně se stal velmi významným operatérem i porodníkem, kterému prošly rukama desetitisíce pacientek ze širokého regionu. Postupně zaváděl nové techniky – endoskopické operace i monitoring porodní činnosti plodu a v 80.-tých letech se podílel na výstavbě tehdy velmi moderního pavilonu, úspěšně publikoval v odborném tisku. Rovněž zavedl ve Strakonicích ultrazvuková vyšetření pacientek.

Podle mých osobních zkušeností se tak vždy snažil o inovativní přístupy, pořizování nových technik i vzdělávání svého týmu a tak se mimořádně významně zasloužil o rozvoj oboru gynekologie a porodnictví.

Čest jeho památce !

 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA - předseda představenstva