Charitativní běh „ Sportem proti rakovině“ odstartoval dnes, ve čtvrtek 21. září 2017 o půl deváté ze třetího hradního nádvoří strakonického hradu. 

Letošní ročník zaznamenal několik změn. Především tu, že hlavními organizátory akce byly 25. protiletadlový raketový pluk společně s Armádním sportovním klubem Strakonice, městem Strakonice, Muzeem středního Pootaví a dalšími partnery. Dále výtěžek, který se vybere v průběhu akce, bude předán strakonické nemocnici, kterou na zahájení prezentoval její ředitel Tomáš Fiala. 

Slavnostního zahájení se za město Strakonice zúčastnil místostarosta města Milan Jungvirt. „Držíme se myšlenky podporovat sport a především sport u mládeže. Spojení sport a charita vidím jako důležitou součást spolupráce a podpory těch, kteří nemají takové štěstí a potýkají se se zdravotními problémy. Každý takový finanční dar pomáhá nejen nemocným, ale i zdravým, těm, ve smyslu uvědomění si své cenné devizy“: sdělil místostarosta Jungvirt. 

Trať dlouhou dva a půl tisíce metrů bylo možné absolvovat libovolným způsobem během, chůzí, s kočárkem, či na invalidním vozíku. 

Součástí akce byl doprovodný program v letním kině, kde vystoupila skupina Voxel. V deset hodin pak proběhla autogramiáda sportovců Dukly Praha. 

 

zdroj: město Strakonice