Jihočeský kraj podpořil Nemocnici Strakonice v rámci závazku veřejné služby financování pohotovostní služby na ambulancích nemocnice částkou 8 100 000,- Kč.

Jihočeský kraj podpořil poskytování sociálních služeb na sociálních lůžkách v Nemocnici Strakonice částkou 1 175 000,- Kč.

Jihočeský kraj podpořil specializační vzdělávání lékařů v rámci programu „Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji“ částkou 235 000,- Kč.

Jihočeský kraj poskytl účelovou dotaci pro krytí dodatečných výdajů v souvislosti s pandemií Covid-19 ve výši 3 218 240,- Kč.