Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Akreditace od Spojené akreditační komise (SAK)

Nemocnice Strakonice, a.s. se již v roce 2010 zařadila mezi ta zdravotnické zařízení, která úspěšně prošla akreditačním auditem dle Spojené akreditační komise České republiky. Toto ocenění deklaruje, že naše práce a postupy jsou v souladu s platnými zákony, nařízeními a vyhláškami. Certifikační autorita dále osvědčuje, že nemocnice splňuje velmi náročné požadavky na kvalitní a bezpečnou péči o pacienty, má zaveden program zvyšování kvality a bezpečí, ukazatele kvality, sleduje spokojenost pacientů, různé rizikové oblasti a další. Díky tomu může rychle odstraňovat zjištěné nedostatky.

 

www stránky Spojené akreditační komise

Fotogalerie ze slavnostního setkání zaměstnanců s předáním prvních akreditačních certifikátů (21.3.2011)

Reportáž Strakonické televize (z roku 2011)

 

 

 

 

 


Akreditace Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s.

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. získaly od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. akreditaci na základě splnění akreditačních požadavků podle aktuálně platné normy pro laboratorní vyšetření v oborech hematologie, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a odběr primárních vzorků.

 

Co o tom napsala média:

Centrální laboratoře strakonické nemocnice se mohou pyšnit evropským certifikátem. Mimo jiné pro ně znamená, že mohou dělat laboratorní vyšetření pro zájemce z celé Evropské unie. Nemocnice ve Strakonicích je tak jedinou v Jihočeském kraji, která má akreditované komplexní laboratorní služby. "Kromě samotných laboratorních vyšetření jsou akreditovány i odběry v odběrových místnostech," řekl ředitel nemocnice Tomáš Fiala. Laboratoře nemocnice jsou od roku 2008 sestěhované v jedné budově. V jednom oddělení je tak laboratoř klinické biochemie, mikrobiologie a antibiotické středisko, hematologie a krevní sklad. Díky tomu mohla nemocnice vytvořit jednu společnou žádanku pro řadu vyšetření z krve a automatický systém jejich načítání, který omezuje možnost lidské chyby. Ročně laboratoře provedou zhruba milion analýz a práci v nich má bezmála padesátka zaměstnanců. (strakonickonews.cz)

 


 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.