Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Akreditace od Spojené akreditační komise (SAK)

Nemocnice Strakonice, a.s. se již v roce 2010 zařadila mezi ta zdravotnické zařízení, která úspěšně prošla akreditačním auditem dle Spojené akreditační komise České republiky. Toto ocenění deklaruje, že naše práce a postupy jsou v souladu s platnými zákony, nařízeními a vyhláškami. Certifikační autorita dále osvědčuje, že nemocnice splňuje velmi náročné požadavky na kvalitní a bezpečnou péči o pacienty, má zaveden program zvyšování kvality a bezpečí, ukazatele kvality, sleduje spokojenost pacientů, různé rizikové oblasti a další. Díky tomu může rychle odstraňovat zjištěné nedostatky.

 

www stránky Spojené akreditační komise

Fotogalerie ze slavnostního setkání zaměstnanců s předáním prvních akreditačních certifikátů (21.3.2011)

Reportáž Strakonické televize (z roku 2011)

 

 


ISO certifikace

 

Nemocnice Strakonice, a.s. obhájila Certifikát kvality ISO

V nemocnici probíhají dle plánu průběžné recertifikační (dozorové) audity. Nemocnice Strakonice, a.s. v současné době splňuje požadavky na systém řízení jakosti CQS podle ČSN EN ISO 9001:2009mezinárodní IQNET podle ISO 9001:2008.

 

CERTIFIKACE NEMOCNICE OČIMA MÉDIÍ V R. 2006

Zdravotnické noviny

Okresní nemocnice Strakonice převzala koncem června 2006 jako první v Jihočeském kraji mezinárodně uznávaný certifikát ISO 9001:2001. Manažerka CQS (Czech Association for quality system certification) Marie Šebestová potvrdila, že dosud získalo certifikát ISO v České republice na šedesát zdravotnických zařízení, klinik a jiných pracovišť a přibližně patnáct na jeho získání pracuje. Certifikaci předcházela několikaměsíční "inventura" auditorské firmy, dále sběr a vyhodnocování informací a jejich následné někdy i bolestné uplatnění. Mezi ně patřila personální omezení, zbavení se starých nefunkčních budov, rušení nákladných provozů, slučování pracovišť, hledání úspor v oblasti odpadů a energií. Administrativu nahradilo zavedení nemocničního informačního systému, přičemž zrychlení toku informovanosti napomohlo přiřazení manažerských informací ke zdravotnickým. "Rozhodli jsme se k tomuto kroku, protože nás k vyšší kvalitě a efektivitě posouvá současné konkurenční prostředí, snaha o vybudování špičkové pozice mezi nemocnicemi v kraji po období, kdy jsme patřili mezi jednu z nejzadluženějších," řekl ředitel Tomáš Fiala, který je v čele nemocnice od května 2003. ONS je nemocnicí konzervativního typu poskytované péče a hodlá se i nadále profilovat tímto směrem. Po akreditaci jakosti a procesního řízení se soustředí na akreditaci medicínskou. Již dříve gynekologicko-porodnické a dětské oddělení nemocnice získalo titul Baby Friendly Hospital. V plánu ONS je centralizace laboratoří a operativy. "Velmi podstatnou je chystaná změna ze současné příspěvkové organizace na formu jinou. Výhodou by bylo zafixování paušální platby za jednotlivé kapacity při postupné výměně oborů a některých metod mezi jihočeskými nemocnicemi," řekl ředitel.


Akreditace Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s.

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. získaly od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. akreditaci na základě splnění akreditačních požadavků podle aktuálně platné normy pro laboratorní vyšetření v oborech hematologie, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a odběr primárních vzorků.

 

Co o tom napsala média:

Centrální laboratoře strakonické nemocnice se mohou pyšnit evropským certifikátem. Mimo jiné pro ně znamená, že mohou dělat laboratorní vyšetření pro zájemce z celé Evropské unie. Nemocnice ve Strakonicích je tak jedinou v Jihočeském kraji, která má akreditované komplexní laboratorní služby. "Kromě samotných laboratorních vyšetření jsou akreditovány i odběry v odběrových místnostech," řekl ředitel nemocnice Tomáš Fiala. Laboratoře nemocnice jsou od roku 2008 sestěhované v jedné budově. V jednom oddělení je tak laboratoř klinické biochemie, mikrobiologie a antibiotické středisko, hematologie a krevní sklad. Díky tomu mohla nemocnice vytvořit jednu společnou žádanku pro řadu vyšetření z krve a automatický systém jejich načítání, který omezuje možnost lidské chyby. Ročně laboratoře provedou zhruba milion analýz a práci v nich má bezmála padesátka zaměstnanců. (strakonickonews.cz)

 


 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.