Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Oddělení nukleární medicíny

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů aplikovaných do vnitřního prostředí organismu. Převážnou část jeho náplně tvoří zobrazovací diagnostika, v menší míře laboratorní diagnostika a léčba. Zobrazovací metoda, kterou využívá, se nazývá scintigrafie (podle scintilačního detektoru tvořícího základ klasické scintilační kamery) nebo gamagrafie (podle záření gama emitovaného radionuklidy používanými v diagnostice). Při scintigrafii jsou scintilační kamerou snímány obrazy prostorového rozložení radiofarmaka ve vyšetřované anatomické oblasti. V září roku 2006 bylo v areálu nemocnice – v budově bývalé ústavní lékárny – otevřeno nové oddělení nukleární medicíny. Prostory prošly náročnou rekonstrukcí a nyní splňují jak specifické požadavky na provoz oddělení, tak i poměrně přísné předpisy na dodržování radiační ochrany, a poskytují komfort pro pacienty a moderní pracovní prostředí pro personál. Nejdůležitější součástí oddělení je nová SPECT gamakamera Forte AZ firmy Philips, oddělení je vybaveno laminárním boxem na přípravu radiofarmak a ergometrickým pracovištěm, které umožňuje provádět pozátěžová scintigrafická vyšetření perfůze myokardu. Díky novému přístrojovému vybavení se podstatně rozšířilo spektrum vyšetření, které může oddělení poskytnout. Nyní uvádíme přehled zatím prováděných metod spolu s jejich stručnou charakteristikou. Skladba poskytovaných vyšetření bude záviset na požadavcích ordinujících lékařů, níže uvedený seznam tedy není konečný - v budoucnu předpokládáme jeho úpravy či rozšíření. 

 

Spektrum prováděných vyšetření

 


 


MUDr. Martina Hlinková

primářka

383 31 4290

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Irena Fialová

vrchní sestra
383 31 4292

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednání pacientů

V případě dotazů či nejasností poskytneme informace na telefonním čísle 383 314 292, na tomto čísle také objednáváme pacienty na vyšetření.

 

 


 

oddělení nukleární medicíny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZÁKLADNÍ SPEKTRUM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

Perfúzní scintigrafie myokardu stress/rest (99mTc-MIBI, Thalium 201)

Obraz perfůze svaloviny levé komory srdeční v klidu a při zátěži, stav koronárního řečiště, (ergometricky, event. medikamentózně). Výsledkem vyšetření je i stanovení ejekční frakce levé komory, dále EDV a ESV. Korelace klidového a zátěžového vyšetření přináší nejvyšší diagnostickou výtěžnost. Trvání vyšetření: cca 2 hodin. Příprava: 24 hodin před vyšetřením vyloučit nápoje a potraviny obsahující kofein, tein – zejm. kávu, čaj, Coca Colu a obdobné nápoje, čokoládu, banány. Den před vyšetřením jen lehká večeře, ráno před vyš. nesnídat. 2 dny před vyšetřením úprava medikace ošetřujícím lékařem/kardiologem, zcela v jeho kompetenci (shodná s přípravou před zátěžovou ergometrií).

 

PNEUMOLOGIE

Perfůzní scintigrafie plic (99mTc-MAA)

Verifikace plicní embolie, sledování reperfůze, posouzení perfůze u bronchopulmonálních chorob (CHOPN), zhodnocení perfůze u pooperačních stavů. Následně provedená ventilační scintigrafie plic výrazně zlepší specificitu perfůzního vyšetření v diagnostice plicní embolie - tedy upřesní etiologii perfůzní patologie. Trvání vyšetření: cca 30 minut. Příprava: žádná. Vyšetření provádíme po celou pracovní dobu - i statimově.

 

Ventilační scintigrafie plic (99mTc-DTPA aerosol)

V kombinaci s perfůzní scintigrafií plic významně zpřesní etiologii perfůzní patologie. Posouzení ventilace u bronchopulmonálních chorob. Trvání vyšetření: cca 1 hodinu. Příprava: žádná.

 

NEUROLOGIE

Perfůzní scintigrafie mozku SPECT (99mTc-HM-PAO, 99mTc-EDC)

Obraz perfundovaného a vitálního kortexu. Indikace: cerebrovaskulární onemocnění, epilepsie, demence (Morbus Alzheimer, Pick), mozková traumata a diagnostika mozkové smrti. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

 

ENDOKRINOLOGIE

Scintigrafie štítné žlázy (99mTc)

Posoudí tvar, velikost, polohu, ektopii či retrosternální lokalizaci, zhodnotí aktivitu nodozit, ověří přítomnost reziduální tkáně u stavů po strumektomii. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: před vyšetřením vysadit léky ovlivňující zobrazení štítné žlázy (3 dny před vyšetřením: Carbimazol, Propycil, Chlorigen, 1 měsíc před vyšetřením: Euthyrox, L-Thyroxin, Letrox, Jodthyrox, jodové preparáty včetně očních kapek, jód obsahující expektorancia, antiastmatika a antidiarhoika). Vyšetření je možno provést nejdříve 2-3 měsíce po aplikaci jodové RTG kontrastní látky.

 

Scintigrafie příštítných tělísek (99mTc-MIBI, 99mTc eluát)

Zvýšená hodnota PTH, zobrazení adenomu příštítných tělísek, event.jejich ektopie. Trvání vyšetření: cca 3 hodiny. Příprava: žádná.

 

 

NEFROLOGIE A UROLOGIE

Dynamická scintigrafie ledvin s Furosemidem (99mTc- MAG 3)

MAG 3 je transportován převážně tubulární sekrecí a jeho vlastnosti ho předurčují pro diagnostiku obstrukčních nefropatií a uropatií. Zhodnotí funkci a drenáž ledvin při současném posouzení uložení, migrace či dystopie ledvin. Stanoví separovanou funkční zdatnost ledvin a globální funkci. Furosemidový test umožní diferenciaci obstrukce úplné a neúplné od funkčních poruch typu hypotonie a dilatace. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: dostatečná hydratace, před vyšetřením alespoň 1 litr tekutin.

 

Dynamická scintigrafie ledvin s captoprilovým testem (99mTc-MAG 3)

V diagnostice renovaskulární hypertenze, porovnají se výsledky vyšetření MAG 3 bez captoprilu a MAG 3 s captoprilem. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: dostatečná hydratace, před vyšetřením alespoň 1 litr tekutin.

 

Dynamická scintigrafie ledvin se stanovením GFR (99mTc-DTPA)

DTPA je transportována převážně glomerulární filtrací a její vlastnosti ji předurčují pro diagnostiku glomerulopatií. Stanoví nejenom GFR, ale i relativní funkční poměr, zobrazení uložení ledvin, případnou migraci či dystopii. Trvání vyšetření: cca 1 hodinu. Příprava: dostatečná hydratace, před vyšetřením alespoň 1 litr tekutin.

 

Statická scintigrafie ledvin se stanovením relativního funkčního poměru (99mTc-DMSA)

Zobrazí uložení ledvin, verifikuje pozánětlivé jizvení, stanoví relativní funkční poměr. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny 30 minut. Příprava: žádná, u dětských pacientů event. zklidnění.

 

Dynamická scintigrafie transplantované ledviny (99mTc-MAG 3)

Verifikace perfůze a funkce ledvinového štěpu. Posouzení případné akutní tubulární nekrózy, akutní či chronické rejekce, uložení štěpu a stavu kalichopánvičkového systému. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

 

SKELET

Celotělová scintigrafie skeletu (99mTc-MDP)

Zobrazení přestavbových změn skeletu, tedy metastatického postižení, primárních kostních tumorů, osteomyelitid, aseptických kostních nekróz, degenerativních změn i traumatických změn. Traumatické změny zobrazuje s jistotou po 1 týdnu od příhody, dlouhodobě (řadu měsíců) dop. u zlomenin kůstek zápěstí, nártů a u tzv. pochodových fraktur. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

Třífázová scintigrafie skeletu (99mTc-MDP)

Cílené vyšetření arteriální a venózní fáze umožní zhodnotit charakter případné patologie, a tedy upřesnit etiologii nálezu. V pozdní kostní fázi je proveden cílený planární snímek a celotělový scan. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

 

ZÁNĚTY

Detekce zánětlivého ložiska neznámé lokalizace, verifikace septických stavů nejasné etiologie, průkaz rozsahu a aktivity onemocnění při exacerbaci chronických střevních chorob (M.Crohn, proctocolitis), průkaz ortopedických infekcí - akutních osteomyelitid či zánětu v TEP. Po domluvě s indikujícím lékařem provádíme následující vyšetření:

 

Scintigrafická detekce zánětu pomocí Galia (67 Ga-citrát)

Trvání vyšetření: první den pouze aplikace, snímkování za 24 - 120 hodin po aplikaci. Příprava: žádná.

 

 

NÁDORY

Scintigrafická detekce nádorového onemocnění s použitím Galia (67 Ga-citrát)

Indikace: M.Hodkin, Non NHL, malobuněčný karcinom plic, maligní melanom, hepatocelulární karcinom. Trvání vyšetření: první den pouze aplikace, snímkování se provádí za 24 - 120 hodin po aplikaci. Příprava: žádná, domluva s lékařem ONM.

 

SPEKTRUM VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÝCH PO DOMLUVĚ

Mammoscintigrafie - scintigrafická detekce nádoru mammy (99mTc-MIBI)

Vyšetření detekuje nádorové onemocnění mammy a metastatické postižení axill. Dále umožňuje staging onemocnění, odpověď na chemoterapii a dif.diagnostiku recidivy tumoru vs. pooperační/poradiační fibrotizace. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

 

Scintigrafická detekce mozkového nádoru (Thalium 201)

Rozlišení recidivy tumoru od poradiační/pooperační fibrózy či nekrózy. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

 

TERAPIE

Paliativní analgetická terapie (Sm 153-EDTMP)

Paliativní analgetická terapie otevřenými zářiči je indikována u metastatického postižení skeletu solidními karcinomy a hematologickými malignitami. Kontraindikace: anémie a inkontinence. Pobyt na odd.: 6 hodin po aplikaci. Vše po domluvě s lékařem ONM.

 

Terapie maligních ascitů (90 Y)

Terapeutická metoda volby maligních ascitů a pleurálních výpotků. Vše po do domluvě s lékařem ONM.

 

Terapie chron. synovitidy kolenního kloubu (90 Y)

Aplikovaný koloid izotopu 90 Y (ytrium) je fagocytován buňkami synovie, lokální ozáření synovie vede k její fibrotizaci. Příprava: žádná, po aplikaci je nezbytně nutné znehybnění kloubu na 24-48 hodin, aby se zabránilo lymfogennímu odsunu radiofarmaka.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.