Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Centrální laboratoře

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťovaly organizaci 48. celostátního sjezdu biochemických laborantů Biolab 2016, který proběhl ve dnech 8.-10. května 2016 v Srní na Šumavě.

Své uznání k zdárnému průběhu akce vyjádřila i Česká společnost klinické biochemie, přečíst si jej můžete zde.

Více o akci zde.

 


V rámci zvýšení bezpečnosti pacienta a zabránění možné záměny materiálu Vás tímto žádáme, abyste na odebraném materiálu uváděli jméno, příjmení pacienta a číslo pojištěnce. Uvedení roku narození není jednoznačné pro identifikaci.


Strakonické laboratoře mají zajímavou historii. Doby jejich začátků poutavě zachytil ve svých vzpomínkách doc. MUDr. Dimitrij Slonim, naše významná vědecká osobnost v oboru virologie a imunologie. Podílel se především na výzkumu a výrobě řady očkovacích vakcín. Ve válečných letech 1944-5, tj. v době zavření vysokých škol, docent Slonim coby student po maturitě, působil v nemocniční laboratoři jako laborant pod odborným dohledem MUDr. Cvrčka. V té době to byla opravdu „konsolidovaná laboratoř“. Obdivuhodně si musel poradit v tehdy s velmi pracnými biochemickými vyšetřeními (např. diastáza v moči metodou Wohlgemutovou, polarimetricky stanovení cukru, křivka sekrece volné a vázané kyseliny solné v žaludeční šťávě,vodní pokus podle Strausse, bazální metabolismus podle Krogha..) Denně nabíral a dělal kompletní krevní obrazy, vyšetření sedimentace. U pacientů s břišním tyfem sestavoval biologické křivky se sledováním dynamiky leukocytů. Z mikrobiologických technik ovládal především mikroskopii likvoru, sput na tbc a výtěry z močové trubice na kapavku a dokonce i treponemy v zástinu. U pacientů s tyfem prováděl Widalovu reakci, stanovoval protilátky proti leptospirám. Ze vzpomínek pana docenta vyplynula ještě další významná historická událost. A to na jaře roku 1945 několikaměsíční působení skupiny bakteriologů ze Státního zdravotního ústavu, kteří přijeli pomoci s diagnostikou a typizací kmenů tyfové epidemie. Byl tu osobně profesor MUDr. Karel Raška, MUDr. Václav Burian a co by mladá laborantka slečna Eva Aldová(pozdější významná česká bakterioložka).

Současná podoba centrálních laboratoří vznikla 1.7.2006 organizační změnou ve formě sloučení čtyř samostatných úseků – klinické mikrobiologie a antibiotického střediska, hematologie a krevního skladu, klinické biochemie a patologie. Laboratoře jsou zaměřeny na provádění analýz biologických materiálů (krev, moč a jiné tělesné tekutiny, tkáně) a stěrů z jejich povrchů, invazivně zaváděných katétrů a jejich vstupů.

 


 


PharmDr. Eva Šimečková

primářka Centrálních laboratoří a vedoucí úseku klinické mikrobiologie

383 31 4405

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ivana Kadlecová

vedoucí laborantka
383 31 4407

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

RNDr. Zdeněk Tokár

zástupce primáře, manažer kvality a vedoucí hematologické laboratoře a krevního skladu

383 31 4340

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

MUDr. Jiří Novák

zástupce primáře pro klinickou část Centrálních laboratoří, vedoucí úseku klinické biochemie

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

MUDr. Robert Slunečko

vedoucí úseku patologie

383 31 4301  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

centrální laboratoře
odběrová místnost

pavilon operačních oborů, 0. nadzemní podlaží

plánek pavilonu zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO 15189:2013 pro laboratorní vyšetření v oborech hematologie, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a odběr primárních vzorků.

 

 

 

 

 

 

ČIA - Osvědčení o akreditaci - laboratorní vyšetření v oborech hematologie, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a odběr primárních vzorků vymezené přílohou

SZÚ - Externí hodnocení kvality v oblasti lékařské mikrobiologie - certifikát

- příloha č. 1

- příloha č. 2

EQA - Bacterial Genome Detection (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae)

 

EARS - Net - Certificate of Participation

Institut für Qualitätssicherung - Certificate - Antibodies against Borrelia Burgdorferi sensu lato

 


V roce 2007 došlo na úseku hematologie a krevního skladu k nezbytné přístrojové obměně hematologických analyzátorů a k upgradu přístroje na koagulační vyšetření, což umožnilo rozšíření nabídky spektra hematologických vyšetření.

Hematologická laboratoř se zabývá vyšetřováním morfologických parametrů krevního obrazu včetně počtu retikulocytů a stanovením pětipopulačního diferenciálu leukocytů (přístrojově i mikroskopicky). Nabízí monitoring antikoagulační léčby, základní screeningové vyšetření koagulačních vlastností krve a základní vyšetření inhibičního potenciálu pomocí měření hladiny antitrombinu. Krevní sklad poskytuje imunohematologická vyšetření (stanovení krevních skupin, screening a identifikace protilátek, zkoušky kompatibility) a zabezpečuje pro lůžkovou část základní transfúzní přípravky, jako je erytocytární koncentrát bez buffy-coatu resuspendovaný a plazmu pro klinické použití.Zaměstnanci úseku
RNDr. Zdeněk Tokár
vedoucí úseku
383 31 4340
MUDr. Romana Zimmermannová
lékařka
383 31 4322
Renata Holmanová
úseková laborantka 383 31 4341

Kontakty
Vedoucí úseku, zástupce primáře
383 31 4340
Odběrová místnost
383 31 4133
Pohotovostní služba, krevní sklad
383 31 4343
Hematologie - laboratoř
383 31 4345
Koagulační vyšetření
383 31 4346
Email
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Úsek klinické biochemie provádí rozsáhlý komplex biochemických a imunochemických vyšetření z biologického materiálu různého typu (krev, moč, likvor, stolice a další tělesné tekutiny). Vyšetření slouží jednak jako podklad pro stanovení diferenciální diagnostiky, monitorování terapie a stanovení diagnózy, případně dispenzarizaci nemocí ohrožených osob. Pro urgentní stavy pacientů poskytují úseky klinické biochemie a hematologie nezbytná vyšetření v režimu nepřetržitého provozu.

 

 

 

 

Zaměstnanci úseku
MUDr. Jiří Novák
vedoucí úseku, lékař
383 31 4300
Ing. Klára Jandová bioanalytik 383 31 4300
Mgr. Eliška Rezková bioanalytik 383 31 4300
Mgr. Barbora Větrovcová bioanalytik 383 31 4300

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty
Centrální příjem materiálu a pohotovostní služba 
383 31 4262
Lékař a analytik klinické biochemie
383 31 4300
Bioanalytik úseku biochemie a hematologie
383 31 4264
Močová laboratoř 383 31 4261
Laboratoř imunochemie
383 31 4299
Denní místnost - laboranti 383 31 4263

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Úsek klinické mikrobiologie se zabývá průkazem agens etiologicky významných infekčních nemocí, zjišťuje jejich vlastnosti, především citlivost k antibiotikům. Diagnostické postupy jsou založeny na kultivačních a mikroskopických technikách, v některých případech i na metodách rychlého průkazu původce v klinickém materiálu. K identifikaci mikroorganismů využívá od roku 2011 nejmodernější technologii – hmotnostní spektrometr MALDI-TOF.

Jeho součástí je i pracoviště sérologické a molekulárně-biologické diagnostiky, které provádí průkaz protilátek a antigenů v séru a průkaz nukleové kyseliny infekčních agens v biologickém materiálu.

 

Zaměstnanci úseku
PharmDr. Eva Šimečková
primář 383 31 4405
Ing. Zuzana Opluštilová
bioanalytik 383 31 4305
Mgr. Markéta Hajná, PhD.
bioanalytik
383 31 4305
RNDr. Jana Fleischmannová Ph.D. bioanalytik 383 31 4305
MUDr. Miloslava Kubíčková, CSc.
lékařka 383 31 4405
Mgr. Štěpánka Salátová asistentka nemocniční epidemiologie 383 31 4498
Ivana Kadlecová
vedoucí laborantka 383 31 4103

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontakty
Primář CL, ATB konzultace
383 31 4405
Vedoucí laborantka
383 31 4103
Klinický mikrobiolog, kancelář 383 31 4305
Příjem materiálu - mikrobiologie, patologie 383 31 4104
Laboratoř nemocniční péče 383 31 4406
Laboratoř infekční serologie 383 31 4342
Laboratoř prim. a komunitní péče 383 31 4407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní doba
pondělí - pátek
6.00 - 18.00
sobota
6.00 - 12.00
neděle, svátky 8.00 - 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinická mikrobiologie poskytuje služby v denním a pohotovostním režimu v naléhavých případech i na základě ústní domluvy.

 

 

Antibiotické středisko

Antibiotické středisko při oddělení sleduje průběžně trendy rezistence vybraných patogenů a jejich frekvenci výskytu na jednotlivých odděleních i v komunitě a je začleněno do národního systému monitorování rezistence antibiotik. Jeho nedílnou součástí je konzultační činnost v oblasti racionální léčby pro nemocnici i pro terén. Kvalifikovaná interpretace a zpracování výsledků mikrobiologických vyšetření je důležitou informací pro volbu úvodní a cílené ATB terapie.

 

 

Doporučené postupy garantované ČLS JEP

Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile

 

 


MUDr. Miloslava Kubíčková, CSc.

Úsek patologie se věnuje mikroskopickým vyšetřením tkání nádorových,ale i nenádorových (standardní, peroperační, cytologická a specializovaná), která mají zaměření diagnostické, diagnosticko-prognostické a funkční. Od 1.1. 2007 je provoz redukován na příjem, příp.zpracování vzorků pro Bioptickou laboratoř Plzeň, kde probíhá odborná expertíza, a sekční část, která se provádí u nás.

 

 

 

 

 

Zaměstnanci úseku
MUDr. Robert Slunečko lékař 383 31 4301
Hana Jeřábková úseková laborantka 383 31 4301
Jan Zdeněk sanitář 383 31 4303Kontakty
Laboratoř 383 31 4301
Pitevna, sanitář 383 31 4303

 

 

 

 


Cílem laboratorní příručky, která byla připravena v souladu s normou ČSN ISO 15189, je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné informace před vlastním vyšetřením, z jeho průběhu a po vyšetření (informace o vydávání výsledků).

 

Laboratorní příručka - kompletní text (.pdf) - datum poslední aktualizace: 1.10.2017

 

Laboratorní příručka podle jednotlivých kapitol
Úvod, informace o laboratoři (identifikace laboratoře, základní informace, zaměření laboratoře, spektrum a popis nabízených služeb) .pdf .htm
Manuál pro odběry primárních vzorků (základní informace, žádanky, ústní požadavky, používaný odběrový systém, příprava pacienta před vyšetřením, identifikace pacienta, odběr vzorku, množství vzorku, nezbytné operace se vzorkem, základní informace o bezpečnosti práce se vzorky, informace k dopravě vzorků, informace o zajišťovaném svozu vzorků) .pdf .htm
Preanalytické procesy (příjem žádanek a vzorků, kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků, postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky, vyšetřování smluvními laboratořemi) .pdf .htm
Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří (hlášení výsledků v kritických intervalech, informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv, vydávání výsledků přímo pacientům, opakovaná a dodatečná vyšetření, změny výsledků a nálezů, intervaly od dodání vzorku k vydání výsledků, konzultační činnost laboratoře, způsob řešení stížností) .pdf .htm

Laboratorní vyšetření poskytovaná laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s.

A - F

.pdf .htm

Laboratorní vyšetření poskytovaná laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s.

G - M

.pdf .htm

Laboratorní vyšetření poskytovaná laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s.

N - Ž

.pdf .htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro samoplátce

Ceny vyšetření HIV a krevní skupiny

U ostatních vyšetření se prosím o aktuálních cenách informujte na čísle:

383 314 340 - pro hematologická vyšetření

383 314 300 - pro biochemická vyšetření

383 314 405 - pro mikrobiologická a sérologická vyšetření

 

Centrální laboratoře provozují celkem 3 odběrová střediska, které mají bezbariérový přístup, čekárnu a je zajištěno dostatečné soukromí a pohodlí jak pro pacienty, tak i jejich doprovod.

Odběrová střediska slouží pro odběry krve nebo další vzorky, které se zasílají na analýzu do laboratoře. Mohou sem přicházet pacienti na doporučení svého lékaře s vyplněnou žádankou nebo tzv.samoplátci, kteří si chtějí vyšetření uhradit sami.

Pokud se chcete informovat na podmínky odběru, obraťte se na naše kvalifikované zdravotní sestry, které vám poradí.

 

Odběrové středisko I

umístění

v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. v pavilonu chirurgických a operačních oborů v přízemí

provozní doba

6:00 až 12:00 každý pracovní den

telefon

+420 383 314 133

Odběrová sestra

Alena Houčková

Odběrové středisko II

umístění

Poliklinika Strakonice, s.r.o.

Bezděkovská 186, 386 01 Strakonice

provozní doba

6:30 až 10:30 každý pracovní den

telefon

+ 420 606 694 920

Odběrová sestra

Lenka Lazarová

 

Odběrové středisko III

umístění

Poliklinika Blatná, s.r.o.,

J. Wericha 502, 388 01 Blatná

provozní doba

6:30 až 14:00 každý pracovní den

telefon

+ 420 725 561 220

Odběrová sestra

Jana Olejníková

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.