Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Centrum péče o zrak

"Byla jsem ošetřena v Centru péče o zrak ve vaši nemocnici a chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům oddělení. Sestřičkám za jejich krásný přístup k lidem, za vlídná slova a úsměvy. Lékařům za odvedenou práci, pozorné a hezké jednání s pacienty."

 

Centrum péče o zrak je od ledna 2010 nový název pro bývalé oční oddělení. Poskytuje jak ambulantní péči tak péči pacientům hospitalizovaným v nemocnici. Krom operací šedého zákalu provádíme i další výkony na předním segmentu oka - glaukomu, strabismu, pterygia, plastické operace na víčkách a na spojivce - jak ze zdravotní indikace tak z kosmetických důvodů (za přímou úhradu). Stále se snažíme zkvalitňovat naší péči a zlepšovat diagnostiku očních chorob. V současné době v fungují v centru tyto ambulance: všeobecná ambulance, glaukomová poradna, diabetická poradna, dětská ordinace a nově rozvíjíme diagnostické centrum, které mohlo vzniknout hlavně díky zakoupení nového vyšetřovacího přístroje „OCT“ (optický koherenční tomograf). OCT je přístroj, který dokáže výrazně zpřesnit diagnostiku některých chorob sítnice, přičemž nejčastěji se jedná o takzvanou věkem podmíněnou makulární degeneraci. Dále v centru disponujeme přístrojem HRT II, který významně přispívá k časné diagnostice glaukomu a kontrole účinnosti terapie u glaukomu již léčeného, dále pomáhá při diagnostice městnavé papily, její progrese a ústupu. Vyšetření na těchto přístrojích není hrazeno ze zdravotního pojištění. Dále provádíme ultrazvukové vyšetření oka - A i B scan - k odlišení nitrooční patologie a měření síly nitrooční čočky a fotografie očního pozadí pro sledování, dokumentaci a kontrolu některých očních chorob. Z dalších prováděných vyšetření stojí za zmínku i vyšetření šířky rohovky, která může mít vliv na falešně pozitivní či negativní vliv na hodnotu naměřeného nitroočního tlaku. Naším cílem je poskytovat co nejkomplexnější oftalmologickou péči o pacienty.

 


 

 

MUDr. Pavel Kristen

primář oddělení

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Mgr. Jiřina Janochová

vrchní sestra oddělení

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Lékaři Centra péče o zrak:

MUDr. Jindra Říhová, MUDr. Pavlína Železná (zástupce primáře), MUDr. Lucia Vinceková, MUDr. Zuzana Bečková, MUDr. Ilonka Pilečková (externí spolupráce)

 


 

Přízemí:

Centrum péče o zrak 

 

 

 

 

 

 

 


Prosíme pacienty, aby pro telefonická objednání do našich ambulancí volali na naší recepci na tel: 383 314 130.


Primář

tel: 383 31 4296

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mail2: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Recepce - objednávky, zrušení objednávek, přeobjednání, přepojení na lékaře, jiné dotazy

tel: 383 31 4130


Vrchní sestra

383 31 4293

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Ambulance Centra péče o zrak jsou otevřeny v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod.Pohotovostní služba Centra péče o zrak je otevřena

pracovní dny: POZOR ZMĚNA - od 1.8.2014 od 15.30 do 17.00

víkendy, svátky: od 8.00 do 12.00 hod.

Mimo tyto hodiny se obracejte buď na lokální lékařskou službu první pomoci (v případě naší nemocnice se nachází v přízemí budovy interního pavilonu), nebo na nejbližší zdravotnické pracoviště zajišťující pohotovostní služby v oboru oftalmologie v Nemocnici České Budějovice, a.s.

 


Oční oddělení Nemocnice Strakonice zahájilo svou činnost v roce 1949 na určených lůžkách chirurgického oddělení a po roce 1951 v budově zrušeného okresního sirotčince v Husově ulici. Primářem oddělení byl MUDr. Eugen Plas (1949-1974), pod jehož vedením se oddělení úspěšně rozvíjelo. Zlom v rozvoji oddělení znamenalo zakoupení mikroskopu v roce 1972. Tím byla otevřena cesta k mikrochirurgickým operacím. Tyto operace jsou pro pacienta podstatně méně rizikové, šetrnější a umožňují rychlou rehabilitaci v pooperačním období. Techniku mikrochirurgie plně rozvinul druhý přednosta očního oddělení MUDr. Otto Kühnel (1974-1989), který jako jeden z prvních očních lékařů začal prakticky všechny zákroky na oku provádět pod mikroskopem. Současně se zlepšila i péče o dětské pacienty vyčleněním samostatné ordinace. Tuto ordinaci vedl zpočátku prim. MUDr. Otto Kühnel, postupem času převzala péči o děti MUDr. Helena Klichová (po roce 1989 pokračuje v péči o děti ve své soukromé praxi). Další významná změna v rozvoji péče o oční pacienty nastala již pod vedením dalšího primáře - MUDr. Jindry Říhové - Vogeltanzové (1989-2013) zavedením nové operační techniky v operaci šedého zákalu, tzv. fakoemulsifikace a implantace nitrooční čočky. Tuto techniku začalo oddělení provádět jako první v Jihočeském kraji v roce 1991. K rozvoji oddělení přispělo dále i přestěhování do areálu nemocnice v roce 1993. Od 1. ledna 2010 po proběhlé rekonstrukci bývalé lůžkové části, dostalo oční oddělení nový název Centrum péče o zrak. Do části prostor lůžkové části se přestěhovaly původní a otevřely některé nové všeobecné i specializované ambulance. V ostatních prostorech zůstala zachována lůžková část s osmi lůžky a prostory operačních sálů. Tato rekonstrukce přispěla k postupujícímu trendu jednodenní ambulantní péče s rozšířením nových diagnostických metod i ke komplexnější péči o oční pacienty. Od 1.1.2013 byla převedena naše péče kompletně do ambulantní sféry a lůžková část byla uzavřena. Akutní oční případy vyžadující hospitalisaci, řešíme buď ve spolupráci s jinými lůžkovými stanicemi naší nemocnice nebo přes krajské oční oddělení v Českých Budějovicích. Od ledna 2014 vystřídal ve funkci paní primářku Říhovou (která stále v Centru péče o zrak pracuje a operuje) MUDr. Pavel Kristen. MUDr. Kristen ve spolupráci s paní primářkou Říhovou zavedl v roce 2009 na pracovišti rozvoj diagnostiky pomocí OCT (optická koherenční tomografie) s následným vybudováním diagnostického centra pro "Věkem podmíněnou makulární degeneraci - VPMD". V roce 2011 v Centru péče o zrak začal provádět Laserovou fotokoagulaci sítnice, která je zlatým standardem u pacientů s diabetickou retinopatií. Jeho vizí je udržet kvalitu a dobré jméno Centra péče o zrak nemocnice Strakonice a.s.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.