Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Anesteziologická ambulance

slouží pro ambulantní a hospitalizované pacienty v přípravě před plánovaným operačním výkonem.

Ambulance se nachází v přízemí pavilonu chirurgických oborů, č. dveří A 02.3 (boční vchod od lékárny).

Ordinační doba je pondělí až čtvrtek 12:30 – 14:00, telefon 383 314 106. V případě nepřítomnosti personálu kontaktujte recepci u hlavního vchodu (383 314 205).

 

 

Ambulance pro léčbu chronické bolesti

slouží pro objednané ambulantní pacienty trpící dlouhodobou bolestí, většinou s doporučením odesílajícího lékaře.

Ambulance se nachází v 1. patře pavilonu operačních oborů (protilehle od chirurgické ambulance, vedle únikového východu)

Provoz ambulance je každé pondělí 08:00 – 12:00, telefon 383 314 379.

Objednávat lze denně na tel. čísle 383 314 356 (event. 383 314 352) 08:00 – 12:00.

 

 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.