Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Aktuální informace

Studenti medicíny lékařských fakult tuzemských vysokých škol uvažují o práci v jihočeských nemocnicích. A to i přesto, že by museli změnit bydliště nebo za prací cestovat. Vyplývá to z průzkumu, který mezi účastníky nedávné soutěže Medik roku provedl pořadatel soutěže, společnost HealthCare Institute, o. p. s.

„Mezi účastníky soutěže jsme distribuovali dotazník, který byl v uplynulém týdnu vyhodnocen. Vyplývá z něj, že nikdo z mediků neodmítá stáž v jihočeských nemocnicích a naopak o práci v nich aktivně uvažuje téměř 40 procent budoucích lékařů. To je poměrně vysoké číslo, když uvážíme, že řada respondentů by kvůli zaměstnání musela změnit bydliště nebo dojíždět,“ uvedl zakladatel organizace HealthCare Institute, o. p. s., Daniel Vavřina.

Jihočeské nemocnice, stoprocentně vlastněné krajem, nabízejí atraktivní zaměstnání díky špičkovému přístrojovému vybavení, modernímu prostředí, do nějž míří každoročně nemalé investice, a také díky vysoké odbornosti personálu. „Nemocnice, které jsou z ekonomického i odborného hlediska vzorem pro celou Českou republiku, jsou vhodným zaměstnavatelem. Nejen českobudějovická nemocnice, do níž je centralizována vysoce odborná medicínská péče, ale i ostatní okresní nemocnice, vysoce modernizované a s přátelským pracovním kolektivem, jsou pro mediky atraktivní. Mohli se o tom přesvědčit u dosavadních ročníků soutěže, které se konaly v prachatické a strakonické nemocnici,“ řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Soutěže Medik roku 2016, která se letos v dubnu konala ve strakonické nemocnici, se zúčastnilo celkem 75 studentů českých lékařských fakult. Své odborné vědomosti, pohotovost i zručnost v práci s přístroji mezi sebou poměřili v rámci 11 disciplín. Vítězný tým z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze posléze přijal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček za účasti zástupců jihočeských nemocnic a hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a předal mu Čestná uznání.

Jihočeské nemocnice uspořádaly ve spolupráci s organizací HealthCare Institute soutěž Medik roku už podruhé. Vloni začaly navíc s organizací další soutěže – určené budoucím zdravotním sestrám – s názvem Jihočeská sestřička. Obě akce mají budoucí absolventy upozornit na možnost pracovního uplatnění v krajských zařízeních. „Nenecháváme nic náhodě. Kvalitní zdravotnický personál je vždy potřebný, proto se snažíme přilákat absolventy medicíny a zdravotnických škol k práci v našich nemocnicích. Díky soutěžím poukazujeme na špičkové prostředí jihočeských nemocnic a možnost uplatnění mladých lékařů a sester,“ uvedl místopředseda představenstva společnosti Jihočeské nemocnice, a. s., Ing. Michal Čarvaš, MBA. Doplnil, že příští ročník soutěže Medik roku se bude konat v Nemocnici Tábor, a. s.

V lékárně Nemocnice Strakonice, a. s., mohou klienti využívat novou službu, tzv. lékové poradenství. Odborníci v rámci ní zájemcům poradí například s tím, zda a jak lze různé medikamenty kombinovat, jakou stravou je doplnit nebo čím nahradit lék, který vyvolává alergické reakce pacientů.

Odborné konzultace poskytuje Mgr. Jan Komrska, držitel Certifikátu o absolvování garantovaného kurzu České lékárnické komory. „Pacient může konzultovat přímo s magistrem své lékové problémy v diskrétním prostoru – v nově vybudované konzultační místnosti. Získá informace o správném užívání léčiv, možných interakcích při užívání více léků, o nesnášenlivosti medikamentů nebo vlivu potravy na účinnost přípravků,“ uvedl ředitel strakonické nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Poradenství je poskytováno bezplatně. Bližší informace lze získat na internetových stránkách www.nemocnice-st.cz, v sekci Lékárna.

 

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťovaly organizaci 48. celostátního sjezdu biochemických laborantů Biolab 2016, který proběhl ve dnech 8.-10. května 2016 v Srní na Šumavě.

Své uznání k zdárnému průběhu akce vyjádřila i Česká společnost klinické biochemie, přečíst si jej můžete zde.

Více o akci zde.

Dne 10. května 2016 se v Městském domě kultury ve Strakonicích konal již XII. PRÁCHEŇSKÝ OŠETŘOVATELSKÝ DEN, který každoročně pořádá Nemocnice Strakonice, a.s. pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje a ve spolupráci se ZO OS SZP ČR při příležitosti Dne ošetřovatelství.

Fotogalerie z akce

Pozvánka a program

Nemocniční knihovna vznikla v roce 1954 a tehdy sídlila v oddělaní klinické biochemie. „Dnes zde funguje zdravotní ústav. Je to naproti dětskému centru," řekla vedoucí střediska vědeckých informací Renata Kovářová v rozhovoru pro Strakonický deník.

 

Jak dlouho byla knihovna na svém prvním místě?

Tak to teď nikdo už moc neví, ale poměrně dlouho. Potom se knihovna přestěhovala do domečku vedle bývalých potravin a v roce 2014 do svého nového působiště v objektu zrekonstruované vrátnice.

Z jakého důvodu jste se v roce 2014 stěhovali?

Kvůli centralizaci jednotlivých oddělení nemocnice do méně objektů. I když to byl náročný zásah, získali jsme nejen moderní vybavení, ale právě hezčí prostředí. Vznikla počítačová učebna, která je ale určena pouze pro lékaře. V této místnosti také děláme jednou měsíčně odborné semináře.

Je vaše knihovna určena také veřejnosti, nebo jen právě lékařům či zdravotnickému personálu?

Pochopitelně veřejnosti. Jak pacientům, tak i lidem, kteří žijí v okolí nemocnice.

Když přijde čtenář, co zde najde?

Najde knihy ze 73 lékařských oborů, což činí přes šest tisíc svazků knih. Musím právě tedy zájemce upozornit, že jsme lékařská knihovně, takže beletrii nebo sci-fi u nás nevedeme. Kdysi ale bylo, že si každé oddělení nemocnice vedlo pro své pacienty knihovnu s beletrií.

O co se tady vaši návštěvníci nejvíce zajímají?

Nejvíce si lidé půjčují lékařské časopisy. Přijímáme dva zahraniční a šestnáct tuzemských.

Nosíte časopisy nebo knihy také na pokoje za pacienty, kteří musejí ležet?

To ne. Mohou si přijít k nám nebo si poslat kolegu z pokoje.

Z čeho je provoz vaší knihovny financován?

Knihy objednávám z hlavního střediska vědeckých informací. Provoz hradí převážně ze svého strakonická nemocnice a částečně využívám fondy z Evropské unie. Další část tvoří finanční dary z obcí, měst nebo kraje.

Můžete říci, kolik nových knížek ročně kupujete a jak vysoké jsou vaše roční náklady na provoz?

Před stěhováním před dvěma lety to bylo tak pět až deset nových knih ročně. Co jsme v novém, udělali jsme veliký pokrok. Jenom za letošek máme 32 nových knih. Ročně půjčíme tak 200 kusů knih a brožurek.

Kdy jste vy nastoupila do knihovny? A jste vystudovaná knihovnice?

Vystudovala jsem ekonomiku, patnáct let jsem byla sekretářkou ředitele nemocnice. Potom jsem začala pracovat jako knihovnice. Nejvíce mne zajímá pořádání seminářů. Témata vybírám podle přání lidí nebo podle aktuálnosti.

Organizace Zdravotní klaun, o.p.s., slaví letos 15 let od svého založení. V rámci akce Turné plné smíchu navštívila v pondělí 25. dubna klaunská posádka i strakonickou nemocnici.

Více na strakonickonews.cz (včetně fotogalerie)

Medik roku: Víkend jsme zakončili krásným vítězstvím!

Jak už jsme informovali dříve, tým mediků z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve složení Eva Fürstová, Tereza Cihlářová, Kvido Štěpánek, Roman Kalista a Daniel Vích skončil na 1. místě v soutěži Medik roku. O víkendu 16.–17. dubna 2016 se ve strakonické nemocnici uskutečnil už druhý ročník. Celkem 75 studentů českých lékařských fakult si v rámci 11 disciplín ověřovalo své odborné vědomosti, pohotovost i zručnost v práci s přístroji. Více v reportáži Kvida Štěpánka, člena vítězného týmu.

Předsedu představenstva MUDr. Bc. Tomáše Fialu, MBA a náměstka ředitele MUDr. Michala Pelíška přijal v souvislosti s proběhlou akcí Medik roku 2016 ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. Setkání se účastnili i hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, zástupci Jihočeských nemocnic, a.s. a HealthCare Institutu. Nechyběli ani členové vítězného týmu z 2. lékařské fakulty včele s děkanem fakulty profesorem Vladimírem Komárkem a kapitánem týmu Romanem Kalistou.

Reportáž včetně videozáznamu z tiskové konference naleznete zde.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.