Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Aktuální informace

Fotogalerie z předání barevných zdravotnických halen personálu Dětského oddělení od salonu módní návrhářky Petry Kurschové ze Strakonic pořízené za finanční prostředky ze sbírky organizované paní Šroubovou ze Strakonic. Děkujeme!

V pátek 2.12.2016 začne zkušební provoz nového parkovacího systému v areálu nemocnice, na pondělí 5.12.2016 se pak předpokládá ostrý start. O novém systému se dočtete více zde.

U příležitosti návštěvy pana Ludvíka Hesse – zakladatele babyboxů v ČR měl předseda představenstva nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA možnost probrat s ním perspektivu tohoto zařízení ve strakonické nemocnici. V plánu roku 2018 je výměna za přístroj nové generace. Babybox je v Nemocnici Strakonice, a.s. instalován od roku 2009 a dosud v něm bylo pečováno o jednoho odloženého novorozence.

 

 

Foto Markéta Bučoková

Nemocnice Strakonice, a.s. se již podeváté připojí k celoevropské kampani věnované problematice antibiotické léčby. Tato iniciativa - tzv.  „Evropský antibiotický den“ -  připadá na 18. listopad 2016. 

Mikrobiologická laboratoř připomene prostřednictvím plakátů všem spolupracujícím lékařům v terénu a klinickým oddělením v nemocnici důležitost správné indikace antibiotik- tj. nutnost předepisovat tato cenná léčiva pouze na infekce způsobené vnímavými bakteriemi. Na televizních obrazovkách v nemocnici bude vysílán propagační spot o hrozbě ztráty účinnosti antibiotik v případě jejich neuváženého podávání.

Vhodnou léčbu mohou v našem regionu konzultovat lékaři s odborníky v tzv. Antibiotickém středisku, které v naší nemocnici rozvíjí svou činnost oficiálně již od roku 1999.

Činnost střediska je nedílně propojena s mikrobiologickou laboratoří a je začleněna do národního i mezinárodního systému sledování rezistence  na antibiotika , jehož centrum je ve Stockholmu. Právě minulý týden proběhla v naší nemocnici  již třetí úspěšná celostátní stáž odborníků z 5 nemocnic( dvě pražské nemocnice, České Budějovice, Příbram a Třebíč), která byla převážně věnovaná tomuto tématu. Účastníci kladně hodnotili práci našich specialistů v laboratořích strakonické nemocnice.

 

Na zachování účinnosti antibiotik se však podílíme všichni - jak odborníci, tak i laická veřejnost. Je nezbytné si uvědomit ,  že ne každý nález bakterie se musí léčit a že virová onemocnění, typicky chřipka v nadcházející době, se antibiotiky neléčí!

 

Světový den diabetu, který připadá na 14. listopadu, si prostřednictvím několika akcí připomenou i jihočeské nemocnice. Pro zájemce připravují například přednášky či poradenství k tomu, jak lze diabetu 2. typu (lidově cukrovce) předcházet.

 „Tento den je dobrou připomínkou pandemie diabetu pro veřejnost. Naše nemocnice  například připravuje tradiční setkání lékařů a sester, specializujících se na diabetes, a to tradiční Jihočeský diabetologický den, který se letos koná 8. prosince. Celoročně  pak pořádáme ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami Dny zdraví, kde velmi často připomínáme problematiku civilizačních chorob – diabetu i obezity – a radíme, jak jim lze předcházet,“ uvedla primářka Interního oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Marie Pešková.

Světový den diabetu si připomene i Nemocnice Strakonice, a. s. V pátek 11. listopadu v prostorách lékárny strakonické nemocnice budou zdravotníci radit zájemcům k prevenci této choroby, měřit glykémii a BMI (Body mass index, který udává podíl tuku v těle člověka). „Současně budeme veřejnosti předávat informace o onemocnění cukrovkou a rozdávat vzdělávací materiály. Občané jsou zváni, přijít může kdokoliv. V poradenství při výběru léčebných produktů a potravinových doplňků budou spolupracovat farmaceuti a pracovníci naší lékárny,” řekl ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

V Nemocnici Prachatice, a. s., zřídí v pondělí 14. 11. v dopoledních hodinách dvě odběrová místa ke kontrole glykémie – jedno přímo v nemocnici a jedno ve městě, v prostorách prodejny PRIOR.

 

Diabetes mellitus 2. typu je považován za nejnebezpečnější civilizační chorobu, která ovlivňuje stovky milionů životů lidí po celém světě. Mezinárodní federace pro diabetes (IDF) odhaduje, že do roku 2030 bude na světě s diabetem žít téměř půl bilionu lidí. Tomuto onemocnění lze v mnoha případech předcházet preventivními opatřeními. I z toho důvodu vznikl Světový den diabetu (14. 11.), který má lidem připomínat nástrahy této choroby.

Ve strakonické nemocnici proběhlo v úterý 25.10.2016 od 9:00 hod preventivní poplachové cvičení. Došlo k simulaci požárního poplachu a následné evakuaci figurantů a osob z řad zaměstnanců. Cvičení probíhá ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem, vždy povinně jedenkrát za rok.

V současné době probíhá stavba nového vstupu pro pěší v blízkosti "žluté" budovy lékárny v jihozápadní části areálu nemocnice. Během těchto prací je průchod pro pěší zachován a provoz lékárny je nepřerušen!

 

 

 

Nadace Křižovatka předala darem 5 monitorů dechu Babysense II v celkové hodnotě 14.850 Kč na Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Strakonice, a.s., kde budou tyto přístroje hlídat nově narozené děti, ohrožené syndromem náhlého úmrtí.

 

Přístroje byly zakoupeny z finančních darů, které poskytly společnosti NAFO, Lodní servis Strakonice a Swietelsky.

S Nadací Křižovatka spolupracuje Nemocnice Strakonice, a.s. již od roku 2009, podílí se na zapůjčování monitorů dechu rodičům do domácího prostředí. V Rámci projektu "Maminko Dýchám" obdržela nemocnice již 24 monitorů.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.