Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Aktuální informace

Dnes proběhla neformální oslava MDŽ na oddělení následné péče, kterou pro naše pacientky zorganizoval Levicový klub žen.

Fotogalerie

Nemocnice Strakonice, a.s. připravila ve spolupráci s odborovou organizací pro děti svých zaměstnanců již 38. ročník Dětské zimní olympiády. Celkem 22 závodníků soutěžilo ve slalomu na lyžích a v bobování, děti si hodně užily a přály nám výborné sněhové podmínky. Smyslem je podpora dětí zaměstnanců (podobně jako již u 2 roky fungující Dětské skupiny), využití a propagace rekreačního zařízení strakonické nemocnice a vůbec dobrá nálada.

 

Fotogalerie

Vzájemná spolupráce mezi městem zřizovanou organizací a strakonickou nemocnicí přinese hospitalizovaným pacientům zlepšení komfortu při jejich pobytu v nemocnici.

Jak sdělil ředitel Nemocnice Strakonice, a.s., Tomáš Fiala díky finanční podpoře společnosti Technické služby města Strakonice, a,s,, pod vedením Ludvíka Němejce, budou hospitalizovaní pacienti na plicním oddělení trávit svůj pobyt komfortněji. Za částku 15 000 Kč věnovanou společností Technické služby, a.s. budou nakoupeny tři televizní přístroje do pokojů pacientů.

nemocnice Strakonice tímto ústy svého ředitele Tomáše Fialy děkuje za finanční pomoc a dlouholetou spolupráci. Ředitel nemocnice Tomáš Fiala zdůraznil: „Spolupracujeme s technickými službami například při okamžitých zásazích týkajících se vodovodní a kanalizační sítě či při úpravách rozlehlého parku nemocnice. Považuji to za příklad dobré spolupráce ve Strakonicích.“

Ředitel technických služeb Ludvík Němejc skromně dodává: „Chtěli jsme jen pomoci a pokud se to povede, pak je radost oboustranná. Vzájemná spolupráce není jenom o financích, ale o dlouhodobé společné práci.“

zdroje:

e-Stakonice.cz

Strakonický deník

Od pondělí 20. února budou opět povoleny návštěvy pacientů Nemocnice Strakonice. Důvodem zrušení zákazu návštěv je klesající nemocnost akutních respiračních onemocnění. Na Strakonicku nemocnost lehce klesla ve všech věkových kategoriích kromě dětí do pěti let (zde je nárůst o 0,5 %). Na 100 tisíc obyvatel zde onemocnělo 1544 lidí. Hygienici situaci hodnotí jako doznívající chřipkovou epidemii, toho času ve stádiu zvýšeného výskytu.

Nemocnice Strakonice zákaz vyhlásila 12. ledna 2017.

 

Ke Světovému dni ledvin, který se letos uskuteční ve čtvrtek 9. března, se tradičně připojí Nemocnice Strakonice. Zájemcům vyšetří od 8 do 12 hodin na ambulanci hemodialyzačního střediska ledviny.

Vyšetření spočívá v odběru krve a moči. Je třeba, aby zájemci přišli pokud možno nalačno. „O výsledcích budou následně informováni, pokud bude zjištěn patologický nález, takže nebudou muset na výsledky nutně čekat. V případě patologického nálezu budou poté pozváni k dalšímu dovyšetření,“ informuje předseda představenstva Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala.

Světový den ledvin se letos uskuteční již pojedenácté. Vyhlašuje ho Mezinárodní federace pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost. Hlavním tématem letošního ročníku je Onemocnění ledvin a obezita. Posláním akce je, aby si lidé uvědomili, že je prevence proti onemocnění ledvin důležitá. 

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. diagnostikují zvýšený počet chřipkových onemocnění pacientů v regionu. Současně i epidemiologové hlásí vzrůstající trend počtu chřipkových onemocnění. 

„Zatím ještě nejde o chřipkovou epidemii, ale rostoucí počet nakažených nám nedává jinou možnost, kapacity oddělení jsou dosti naplněné. Proto jsme se rozhodli od čtvrtka 12.1.2017 nepovolovat návštěvy v celé nemocnici. Výjimkou budou závažné důvody, kdy primář oddělení či ošetřující lékař mohou návštěvu u pacienta umožnit na nezbytně nutnou dobu,“ říká ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala.

Doc. MUDr. Dimitrij Slonim (4. 8. 1925  - 3. 1. 2017)

 

Po krátké nemoci zemřel 3. ledna 2017 významný virolog a imunolog Doc. MUDr. Dimitrij Slonim, osobnost, jejíž odborná dráha byla ve svých začátcích spojena se strakonickou nemocnicí, a to konkrétně s laboratoří.

Byl jedním ze zakladatelů české virologie a imunologie. Věnoval se především výzkumu virů influenzy a parotitidy, ale zejména klíšťové encefalitidy. Vybudoval Ústav sér a očkovacích látek v Praze a byl jeho přednostou od založení v r. 1956 až do r. 1985. Se svým týmem se věnoval výzkumu a výrobě virových vakcín proti variole, vzteklině, spalničkám a příušnicím. Působil jako vysokoškolský pedagog.

Jako odborník byl uznáván i v mezinárodním kontextu. Až do r. 2008 byl více než 50 let aktivním spolupracovníkem WHO právě v oblasti výzkumu vakcín a účastnil se prací při eradikaci poliomyelitidy.

Jak již uvedeno výše, začátky jeho laboratorní práce jsou spojeny se strakonickou nemocnicí. Nastoupil zde v době zavření vysokých škol za nacistické okupace 1. 8. 1944 jako laborant a pracoval v  laboratoři strakonické interny pod vedením MUDr. Cvrčka a prof. Hloucala. Obdivuhodně rychle zvládl nejen tehdy velmi pracné metody biochemické, hematologické a mikrobiologické, ale už tehdy se projevilo jeho velké nadání k experimentální práci. 

Jeho vzpomínky na toto období hovoří samy za sebe: „Laboratoř strakonické interny, to byl můj ráj na zemi. Byl jsem ve svém živlu, tíhu množství práce jsem necítil, ... práce mě úžasně bavila, přípravu a barvení mikroskopických preparátů jsem ovládal už z domova, jenom techniku jsem se snažil dále vylepšovat. Nepřeženu, když řeknu, že si mě doktoři oblíbili, občas mě pochválili... a neformálně jmenovali vedoucím laboratoře a primář Hloucal mi zvedl měsíční plat o 100 korun!“

Ještě v roce 2016 měl pan docent živý zájem o strakonickou nemocnici a její laboratoře – rozvoj laboratorních metod a přístrojové vybavení sledoval s potěšením.

Kromě píle a nadání měl pan docent vrchovatou měrou i to, čemu se říká „kouzlo osobnosti“, byl široce vzdělán i v historii a umění. Tato renesanční osobnost, svým způsobem nenahraditelná, bude chybět jak z hlediska odborného, tak i lidského.                        

 

Eva Šimečková, primářka Centrálních laboratoří


 

Prozatím 15 případů chřipky A bylo k 3. lednu detekováno ve strakonických centrálních laboratořích. Počty onemocnění dle odborníků v této chvíli nevykazují známky epidemie, Nemocnice Strakonice je tedy stále otevřena návštěvám.

„Po konzultaci s odborníky zatím s možným uzavřením Nemocnice Strakonice pro návštěvy vyčkáme na aktuální čísla z 6. ledna, která poskytne Národní referenční laboratoř pro chřipku a hygienická služba. Podle situace bude dále postupováno,“ informuje ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala.

Z důvodu nárůstu chřipkových onemocnění vyhlásily na jihu Čech zákaz návštěv Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Tábor a od 5. ledna také Nemocnice Jindřichův Hradec.

 

V předešlém týdnu vzrostl počet akutně respiračních onemocnění dle údajů Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje o 7,4 procenta. Na 100 tisíc obyvatel onemocnělo 1209 osob. Nejvyšší nemocnost je v českokrumlovském a jindřichohradeckém regionu, naopak nejmenší je v okrese Strakonice.

 

 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.