Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Aktuální informace

O nejisté budoucnosti některých oddělení ve strakonické nemocnici jsme informovali v lednovém vydání novin. Připomínáme, že tehdy začaly pojišťovny plošně a najednou vypovídat nemocnicím smlouvy na poskytování zdravotnické péče, lůžkové i ambulantní, které měly datum trvání do konce roku 2012. Asociace zastupující střední a malé nemocnice proto k Městskému soudu v Praze podaly v lednu žalobu na kartelovou dohodu zdravotních pojišťoven. „Byla zamítnuta,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Strakonice a.s. Tomáš Fiala na konci dubna. A konstatoval: „Odůvodnění zamítnutí žaloby je takové, že zdravotní péče není předmětem hospodář ské soutěže. Ovšem vzhledem k tomu, že všechny české nemocnice, vyjma fakultních, jsou zapsány v obchodním rejstříku, tak tomuto rozhodnutí nerozumím.“

Fiala potvrdil, že vede s pojišťovnami nelehká jednání o nových smlouvách: „Pojišťovny v čele se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou tlačí na snížení počtů lůžek. Konkrétně ve strakonické nemocnici se to týká dětského, chirurgického a gynekologického oddělení. Úplné zrušení hrozí kožnímu oddělení.“

Na dotaz, kolik zdravotníků při ztrátě kožního přijde o zaměstnání, Fiala odpověděl, že nejméně sedm. A vysvětlil, že i rušení lůžek na gynekologii, chirurgii a dětském by samozřejmě na těchto odděleních znamenalo personální snížení počtu sester i lékařů. „VZP ve své snaze o restrukturalizaci vidí cestu k možnému snižování počtu pracovních míst zdravotníků. Hájí se jejich nadbytkem a jako příklad uvádí akci Děkujeme odcházíme,“ zmínil Fiala.

V jihočeském kraji přitom na každý „okres“ připadá jedna nemocnice. „Panuje zde optimální situace. Nemocnice jsou dobře personálně vybavené a umějí hospodařit tak, aby nebyly ztrátové,“ upozornila jihočeská náměstkyně pro zdravotnictví Ivana Stráská s tím, že to je důvod, proč se stávající síť nemocnic snaží krajský úřad zachovat. „Vlnou optimalizací jihočeské nemocnice prošly již šestkrát, naposledy loni, kdy zrušily přes dvě stovky lůžek,“ připomenula Stráská.

Navíc se domnívá, že by kromě optimální nemocniční sítě bylo dobré v jihočeském kraji zachovat také časovou a místní dostupnost akutní zdravotní péče.

Stanovisko Nemocnice Strakonice, a.s. ke článku „Exkluzivně z nemocnice: Lucii Bílé šlo vážně o život! Prosila doktory: Zachraňte mě, nechci umřít!“ uveřejněnému dne 25.4.2012 v deníku AHA.


Bulvární tisk nás opětovně nemile ubezpečil v tom, že „práce“, kterou dělá, je nejen amorálním a neetickým chováním, ale také vrcholným a krutým zásahem do osobnostních práv konkrétní osoby, jejích blízkých a také do chodu samotné nemocnice jako poskytovatele zdravotních služeb. Autor či autoři článku zdaleka neměli a tudíž nemohli uvést pravdivé informace ohledně pobytu paní Lucie Bílé a fungování gyn. por. odd. strakonické nemocnice. Na důkaz toho považuji za vhodné i potřebné k článku uvést:

• Lucie Bílá při rozhoru s personálem hovořila o ubytování v jiné místě, nikoliv v hotelu BAVOR ve Strakonicích.

• Ve službě vždy slouží atestovaný lékař s kompetencemi odvádět akutní operační výkony, tudíž není a nebylo nutno volat primáře.

• Překlad z observační části operačního sálu sloužící k tzv. „dospání pacientky“ směřoval na pokoj standardní péče, nebyla využita JIP. Na tomto standardním pokoji pro pacienty není televize, ani pevná telefonní linka, je zavedeno komunikační zařízení sloužící k domluvě se sesternou.

• Na pokoj zcela standardně vstupoval personál, který byl ve službě, a který se podílel na ošetřování.

• Fotografie v deníku AHA jsou velmi neaktuální, „nadstandardní pokoj“ je pokojem porodních sálů, operační sál je delší dobu již jinak uspořádán.

Vzhledem k výše uvedenému jsem toho názoru, že informace neposkytla žádná osoba zaměstnaná v naší nemocnici a že ona „spojka“, která má být „zdrojem ze strakonické nemocnice“, je jen úvodem senzacechtivého článku. Personál naší nemocnice dbá o práva všech pacientů na zachování povinné mlčenlivosti, diskrétnost je naprostým základem pro důvěru pacienta ke zdravotníkovi.

Důležité je pro mě zjištění, že paní Lucie Bílá byla s vlastní péčí, přístupem personálu i ostatními službami v naší nemocnici spokojená.

Ve Strakonicích dne 26.4.2012

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva

 

Poděkování občanského sdružení Život dětem

Občanské sdružení Život dětem srdečně a s úctou děkuje zaměstnancům Nemocnice Strakonice, a.s. za zapojení do veřejné charitativní sbírky Srdíčkové dny (26. - 30. března 2012) a podporu a pomoc vážně nemocných dětí, které vyrůstají v domácí péči svých rodičů.

certifikát

Pro rodiče je velmi těžké smířit se s faktem, že je jejich milované dítě těžce nemocné a nevyvíjí se jako ostatní zdravé děti, navíc péče o vážně nemocné dítě s onkologickým onemocněním nebo dítě s mozkovou obrnou, s nemocí tzv. motýlích křídel, syndromem krátkého střeva či jiným závažným onemocněním je velmi náročná. Rodiče se s dětmi radují z každého malého pokroku, drobného zlepšení, několikrát denně s nimi cvičí, připojují děti na infúzní pumpy, pečují o stomie (vývody střev), udržují centrální žilní katetry, navštěvují s dětmi stacionáře, jezdí na léčebné pobyty, tráví dlouhý čas v nemocnicích, mnohdy několik dní téměř nespí…. Toto vše je psychicky i fyzicky nesmírně náročné a finančně velmi nákladné zvláště proto, že zdravotní pojišťovny hradí pouze léčbu a pomůcky nezbytně nutné, navíc často hradí pouze jejich část a rodiče jsou nuceni sehnat si zbývající finanční prostředky sami. Jeden z rodičů musí o postižené dítě pečovat celodenně, což prakticky znamená zajištění rodiny z jednoho platu, pokud opomeneme příspěvky od státu, které jsou nedostačující a pokryjí pouze minimum péče. V mnoha případech se, bohužel, navíc jedná o maminky samoživitelky, které se o své postižené dítě starají úplně samy a bez podpory neziskových organizací, kterým pomáhají laskaví lidé a společnosti by nebyly schopny dětem pořídit velmi potřebné a nezbytné pomůcky, léky, speciální výživu a další potřebné.

Jsme skutečně moc rádi, že vedení společnosti umožnilo zapojení i svých zaměstnanců do Srdíčkových dnů a že logo o.s. Život dětem – usměvavé sluníčko, které rozdává lásku a radost dětem po celé naší republice již po dobu 12 let bude i díky Vám zářivě svítit na cestu životem dalším dětem, které to potřebují.

Také díky Vám se nám za 12 let činnosti podařilo pomoci vážně nemocným dětem v celé ČR, ať už v nemocnicích, stacionářích či v domácí péči rodičů finanční částkou přesahující 105 miliónů korun.

Podrobný přehled obdarovaných včetně kontaktních adres pro ověření můžete najít zde: http://www.zivotdetem.cz/prehled-obdarovanych/. Můžete si přečíst také poděkování některých rodičů vážně nemocných dětí, kterým naše organizace již pomohla - věříme, že Vás potěší: http://www.zivotdetem.cz/akce/blesk-srdce-pro-deti/srdce-podekovani/.

S úctou a velikým poděkováním všem, kdo se do Srdíčkových dnů zapojili - Občanské sdružení Život dětem

Lucie Bílá byla propuštěna z nemocnice do domácí péče.

Její první slova, která v úterý 24. dubna přímo v nemocničním pokoji exkluzivně poskytla pouze Strakonickému deníku, patřila lékařům a sestrám. "Chci všem opravdu moc poděkovat. Sestrám, primáři Václavu Vláškovi a mnoha dalším. Jsem ráda, že jsem se nenechala převézt jinam a panu primáři jsem řekla, že až mi zase něco bude, pojedou rovnou do Strakonic. A za tím si stojím," uvedla Lucie Bílá.

Podle ředitele nemocnice Tomáše Fialy je zdravotní stav zpěvačky dobrý.

Nemocnice Strakonice, a.s. pořádá u příležitosti Dne ošetřovatelství pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, dne 17. května 2012 v Městském domě kultury ve Strakonicích VIII. PRÁCHEŇSKÝ OŠETŘOVATELSKÝ DEN.

Podrobnosti naleznete zde

Lékařka Hana Jirková nemůže za smrt rodičky Nadi Kopáčkové ve strakonické nemocnici téměř před čtyřmi roky. Verdikt soudkyně Ivany Kolářové u Okresního soudu ve Strakonicích včera zněl: „Hana Jirková se zprošťuje obžaloby.“ Podle zdůvodnění rozsudku nic neprokázalo jednoznačnou míru zavinění lékařky.

Údiv a překvapení, to se zračilo ve tváři Anny Hejlkové, když slyšela zprošťující rozsudek lékařky Hany Jirkové obviněné ze smrti její švagrové Nadi Kopáčkové. „Co můžu říkat, každý má své svědomí. My jako rodina už nechceme nic než slušné odškodné,“ řekla.

Gynekoložka Hana Jirková vinu necítí. Lítost na vším, co se stalo ano. „Celou tu dobu přemítám, co a jak jsem mohla udělat jinak,“ připustila.

Přes dva roky se táhl soud, který měl určit míru viny lékařky. Revizní znalecký posudek Fakultní nemocnice Brno připustil řadu pochybení. Přímo na Hanu Jirkovou či jiného konkrétního viníka neukázal.

Lékařka byla obviněná z ublížení na zdraví s následkem smrti. Toho se měla dopustit 16. července 2008. Tehdy Naďa Kopáčková porodila syna Dereka již mrtvého. Několik hodin poté zemřela na následky ruptury dělohy.

převzato ze serveru strakonicky.denik.cz

V rámci festivalu Skupovy Strakonice vystoupil na Dětském oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. pro pacienty soubor Čelakovský.

Fotogalerie

Dne 18.2.2012 pořádala Odborová organizace a ředitelství Nemocnice Strakonice a.s. 32. ročník Zimní dětské olympiády pro děti našich zaměstnanců. Akce se konala na Kubově Huti. Sportovního klání v různých disciplínách se zúčastnilo celkem 30 dětí.

Odměnou pro naše soutěžící byly reklamní předměty, které věnovala energetická společnost E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice. Drobné dárky též věnovala Teplárna Strakonice a.s. .Občerstvení pro děti zajistila firma Jatky Hradský Strakonice.

Počasí nám přálo a všechny děti si sportovní den na Šumavě velice užily.

Fotogalerie

 

Milena Šindelářová, předsedkyně Odborové organizace Nemocnice Strakonice a.s.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.