Aktuální informace

Čtyři nové monitory dechu Babysense II předala ve čtvrtek 12. října Nadace Křižovatka Nemocnici Strakonice. Přístroje v celkově hodnotě 11...

Aktuální informace

Dne 18.2.2012 pořádala Odborová organizace a ředitelství Nemocnice Strakonice a.s. 32. ročník Zimní dětské olympiády pro děti našich zaměstnanců. Akce se konala na Kubově Huti. Sportovního klání v různých disciplínách se zúčastnilo celkem 30 dětí.

Odměnou pro naše soutěžící byly reklamní předměty, které věnovala energetická společnost E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice. Drobné dárky též věnovala Teplárna Strakonice a.s. .Občerstvení pro děti zajistila firma Jatky Hradský Strakonice.

Počasí nám přálo a všechny děti si sportovní den na Šumavě velice užily.

Fotogalerie

 

Milena Šindelářová, předsedkyně Odborové organizace Nemocnice Strakonice a.s.

Od narození profesora Ludvíka Hloucala uplyne v úterý 20. března 100 let. Na vynikajícího odborníka vzpomíná rodina i jeho přátelé.

Před sto lety se narodil významný český vědec, profesor MUDr. Ludvík Hloucal, DrSc., člen korespondent ČSAV, který od roku 1943 působil jako primář interního a nějaký čas také infekčního oddělení strakonické nemocnice.

Ludvík Hloucal se narodil 20. března 1912 v Pule, v tehdejším rakousko-uherském přístavu válečného loďstva, v rodině úředníka. Snad proto tolik miloval moře, ke kterému se později rád vracel. Světová válka jej přivedla s rodiči zpátky do Prahy a později do Bratislavy, kde se stal gymnazistou a kde v roce 1936 s výtečným prospěchem ukončil lékařskou fakultu. Po absolvování medicíny působil několik let na interní klinice bratislavské univerzity, kde v pohnutém roce 1938 dosáhl hodnosti asistenta. Schylovalo se k válce a on musel Slovensko záhy opustit. Odešel do Prahy a uchytil se jako asistent na 1. interní klinice pražské lékařské fakulty přejmenované po uzavření českých vysokých škol nacisty na 1. interní oddělení. V té době se zabýval především endokrinologií a metabolismem jaterních chorob. Tlak nacistických úřadů na české lékaře bývalých klinik byl příčinou jeho odchodu do Strakonic. Ty se mu pak trochu nečekaně staly trvalým domovem. Tady se brzy oženil a společně se ženou Zdeňkou, která také pracovala ve zdravotnictví, vychovali svou jedinou dceru Zuzanku.

Detailně přiblížit rozsáhlou vědeckou, pedagogickou a publicistickou činnost profesora Ludvíka Hloucala není v této vzpomínce možné. Publikoval v celé řadě odborných časopisů, vydával skripta, monografie. Věnoval se infekcím, psal o leptospirózách, o skvrnivce, tetanu, botulismu. V šedesátých letech přesunul svůj zájem na nemoci žlučníku a žlučníkových cest. Později se zaobíral ischemickou chorobou srdeční a infarktem myokardu. V roce 1968 byl jmenován profesorem pro obor vnitřních chorob. Nějaký čas působil v Praze, v roce 1974 byl zvolen za člena korespondenta ČSAV. Strakonicím ale zůstal věrný, vrátil se. Jako první a nadlouho poslední primář okresní nemocnice byl členem kolegia ČSAV.

Na neúnavnou pracovitost Ludvíka Hloucala vzpomíná s úsměvem Jan Zdeněk Cvrček ve své knize Mých devadesát let aneb Pamatuji dva císaře a deset prezidentů. Vzpomínka se váže k době, kdy Ludvík Hloucal byl primářem ve strakonické nemocnici. „…vybral si mne za spolupracovníka k psaní. Další práce jsme napsali o skvrnitém tyfu, tetanu, léčbě břišního tyfu bakteriofágem, o zbytnění slinných žláz i o operaci průstřelu srdce. Spolupráce byla někdy únavná, nikdy nechtěl včas večer přestat, a tak jsem mu to jednou oplatil. Odmítal jsem u něj doma v noci přestat psát, až si na chvíli lehl a tvrdě usnul. Zamkl jsem, hodil mu klíč do schránky a šel domů.“

Vzpomínky

Jako velmi pracovitého člověka ho po letech vnímá i jeho dcera. „Byl laskavým a milujícím tatínkem, ale bohužel – pro nás bohužel – hodně času věnoval své práci. Když přišel domů z nemocnice, řekl, že si dá šlofíka, a pověřil mne, abych ho za dvacet minut vzbudila. Ani jsem nemusela. Přesně za dvacet minut vstal a odešel do pracovny, kde zůstal do večera. Moc jsme si ho neužili. Práci si bral i k rybníku, ke kterému jsme se jezdili o víkendu koupat. Miloval moře a rád se k němu vracel, nejvíce do Itálie, kde měl příbuzné. Ale ještě ten večer po návratu z dovolené utíkal do špitálu. Mám tam své pacienty, omlouval se doma,“ vzpomíná Zuzana Kapounová.

MUDr. Vilém Zoubek poznal profesora Ludvíka Hloucala ještě jako kluk. „Často k nám chodíval domů, protože kamarádil s mým otcem, také lékařem.“ Po návratu z vojny se s ním Vilém Zoubek sešel i pracovně. „Měli jsme k sobě zvláštní vztah. Pan profesor miloval fotbal, a tak mě každou středu v poledne uvolňoval na tréninky Zbrojovky, za kterou jsem kopal. On sám byl velmi rychlým fotbalistou, hrál za špitální jedenáctku. V pondělí ráno jsme s kolegou Windlem, který hrál za Fezko, museli ještě před vizitou referovat, jak probíhaly nedělní zápasy.

Uměl jazyky, takže neustále studoval cizojazyčnou odbornou literaturu. Býval i trochu roztržitý, jak už to u mimořádných osobností bývá, ale byl oblíbeným primářem, každému rád vyhověl. Po svém působení v Praze měl mezi odbornými lékaři mnoho známých. Pro něj nebyl problém dostávat naše pacienty na špičková pražská pracoviště. Jen díky jemu získávalo oddělení přístroje, které ještě neměly ani na kraji. Například gastroskop. Tehdy se k nám jezdili učit lékaři i z Písku. První v kraji jsme měli oddělení intenzivní péče. Profesor Hloucal se ve Strakonicích snažil zavádět moderní lékařské metody a získávat nejnovější přístroje. Díky známostem na pražských klinikách a ministerstvu se mu to dařilo. Za jeho působení měla interna vysokou úroveň podobně jako dnes, kdy ji vede primář Ivo Horný,“ říká Zoubek.

Profesor Hloucal podlehl těžké chorobě 26. ledna 1981. Tehdy časopis Praktický lékař otiskl slova Jiřího Strejčka: „Měli jsme ho rádi, byl naším starším přítelem. Bylo hrozné pomyšlení, že medicína, kterou miloval a která mu byla vším, právě jemu nemohla přinést uzdravení, a dokonce ani úlevu v utrpení. Krásná vzpomínka na něj nás bude provázet až do konce našich dnů.“

Působení Ludvíka Hloucala ve strakonické nemocnici připomíná také pamětní deska v hale pavilonu nové interny.

Akce v pondělí 19. března

U příležitosti nedožitých stých narozenin prof. Ludvíka Hloucala v pondělí 19. března pořádají Česká lékařská společnost J. E. Purkyně a strakonická nemocnice v Rytířském sále strakonického hradu přednáškový večer. Jedním z bodů odborného programu bude vzpomínka na pana profesora.

 

Článek byl převzat ze Strakonického deníku

Fotogalerie ze slavnostního večera

Stakonický deník informoval, že strakonický babybox byl zprovozněn dne 23. března 2009. Premiéru měl 7. října 2011

Je pátek 7. října 2011, krátce před 13. hodinou. Poklidný závěr pracovního týdne ve strakonické nemocnici končí signalizace, o kterou nikdo moc nestojí. Babybox je otevřený a nejde o žádnou kontrolu ani planý poplach! Zařízení, které má chránit život odloženého nemluvněte, začalo plnit svoji funkci.

Jako první tehdy ojedinělou událost zaregistrovala zdravotní sestra Alena Chrstošová. Také ona si v první chvíli myslela, že nejde o nic vážného. „Až potom jsem si všimla, že v zařízení něco leží. Bylo to dítě,“ řekla tehdy.

Najedené, čisté, s dokumentací a průvodním dopisem, proč se matka k tomuto činu odhodlala – zdravotní důvody.

Ve strakonické nemocnici v blízkosti vjezdu do areálu byl babybox zprovozněn 23. března 2009. Strakonice se tak staly druhým místem na jihu Čech, kde toto zařízení začalo fungovat.

Prvním byl Jindřichův Hradec. Těsně po Strakonicích se přidal Písek. Snem „otce“ babyboxů Ludvíka Hesse je zřídit toto zařízení v každém okrese.

Chlapec, kterého matka do strakonického babyboxu uložila, byl šedesátým dítětem odloženým v tomto zařízení v celé republice.

Babybox

– schránka pro odložené děti

– velikost 100x60x50 centimetrů

– vnitřní prostor je vyhříván na 28 stupňů Celsia a odvětráván

– odložení dítěte do babyboxu je legální.

Schránek života bude na jihu Čech už pět

Už třem dětem, které by jinak mohly skončit pohozené na ulici či v kontejneru, zachránilo život trio jihočeských babyboxů. Ke schránkám života v Jindřichově Hradci, Strakonicích a Písku brzy přibudou další.

Symbolicky v Mezinárodní den žen, tedy 8. března, začne babybox sloužit veřejnosti také v českokrumlovské nemocnici. Tuto pátou vyhřívanou schránku v kraji a padesátou v republice pak Ludvík Hess, předseda představenstva sdružení Babybox pro odložené děti – Statim, otevře 25. dubna v českobudějovickém sídle Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. České Budějovice jsou posledním krajským městem v Česku, které svou „schránku naděje“ dosud nemá.

Podle Jindřicha Floriána, místopředsedy představenstva Nemocnice Český Krumlov a primáře interního oddělení, nejsou babyboxy ničím jiným než alternativou popelnice, kde mnoho novorozených dětí končí. „Tato schránka nemůže suplovat adopci ani kojenecký ústav. Má ale význam ve chvíli, kdy je rodička z různých důvodů zoufalá a dítě by ponechala někde na ulici. Babybox novorozenci zachrání život,” řekl.

Florián zároveň popsal, co se bude dít ve chvíli, kdy do babyboxu v areálu českokrumlovské nemocnice někdo vloží dítě. „Tehdy se aktivuje alarm na dětském oddělení nemocnice a také na dispečinku, kde je stále někdo přítomen. Systém zároveň automaticky vytočí šest čísel mobilních telefonů, které mu zadáme. Po tomto oznámení dítě z babyboxu vyjme zdravotní sestra a do pěti minut bude nalezenec v rukou zdravotníků,” uvedl Jindřich Florián s tím, že umístění dítěte do babyboxu není na rozdíl od jeho odložení například na ulici trestným činem.

Ne všichni zdravotníci jsou však tomuto zařízení zcela nakloněni. Například lékař František Vorel z Nemocnice Č. Budějovice ve svém posudku napsal, že uložení dítěte do babyboxu není trestné, jelikož není splněna podmínka, že dítě je vystaveno nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví. Tím ale na sebe zdravotnické zařízení coby provozovatel schránky bere odpovědnost za to, že babybox bude vždy funkční a dítěti se za všech okolností dostane pomoci, jež by odvrátila nebezpečí smrti či ublížení na zdraví.

Čísla však hovoří jasně. Za šest let své existence pomohlo dosavadních 48 českých babyboxů k 21. únoru 2012 vykročit do světa 66 dětem. „Z toho 41 bylo holčiček a 25 chlapců,“ vyčíslil Ludvík Hess.

Pomůžete?

- Výroba jednoho babyboxu vyjde asi na 250 tisíc korun. Výrobu těchto schránek života pomáhají financovat dobrovolní dárci.

- Chcete-li na další babyboxy přispět i vy, najdete všechny potřebné informace na internetových stránkách www.babybox.cz.

- Kdykoliv je v této souvislosti možné kontaktovat i zakladatele českých babyboxů Ludvíka Hesse, a to prostřednictvím čísla 602 305 139, případně mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Odpůrců babyboxů je stále méně

Skoro stejně silně jako slova chvály o přínosnosti babyboxů znějí z různých stran také hlasy proti těmto schránkám. Živnou půdu všem protestům poskytl i Výbor OSN pro práva dítěte, podle jehož vyjádření babyboxy porušují pět článků Úmluvy o právech dítěte, a to třeba právo na život. Zástupci českých ministerstev, lékařů i opatrovnických soudů, stejně jako poslanci, se shodli, že dosavadní praxi není třeba měnit.

O budoucnost „svých“ babyboxů se neobává ani zakladatel českých schránek života Ludvík Hess. „Podle průzkumu agentury STEM podporuje babyboxy 96 procent občanů a pokud vím, tak i všichni politici nezávisle na jejich stranické příslušnosti,“ řekl Ludvík Hess, jenž zároveň ocenil podporu svého snažení ze strany jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly, jeho náměstkyně Ivany Stráské, jihočeské poslankyně Vlasty Bohdalové a ředitele jihočeské záchranky Marka Slabého.

„I díky němu přestanou být České Budějovice posledním krajským městem v Česku bez vyhřívané bedýnky.“

Babyboxy ve světě

- Švýcarsko: Pomoc švýcarským matkám v beznadějné situaci nabízí od roku 2001 babybox ve městě Einsiedeln. Projekt Babyfenster (dětské okénko) vznikl za podpory švýcarské nadace pro pomoc matce a dítěti.

- Německo: Projekt „FindelBaby“ založila nezisková organizace SterniPark na konci roku 1999. První babybox byl v Německu otevřen
4. dubna 2000, nyní je jich kolem stovky.

- Jihoafrická republika: První babybox zde byl otevřen v roce 1999 jako reakce na velké množství nechtěných dětí, které zemřely pohozené na ulicích. Babyboxy tady zachránily na tisíc dětí.

- Velká Británie: Schránky života byste v ostrovní zemi hledali marně. Opuštění dítěte do dvou let věku je ve Velké Británii trestné, proto zde ani žádné schránky bezpečí pro nechtěné děti neexistují. Avšak v Británii jsou velmi příznivé podmínky pro adopci, a tak převážná většina nechtěných dětí končí u náhradních rodičů.

Na komplexní péči o hospitalizované pacienty se spolupodílí ve strakonické nemocnici výraznou formou také rehabilitační oddělení, které napomáhá pacientům k jejich brzkému návratu do plnohodnotného života.

Rehabilitační oddělení zajišťuje komplexní fyzioterapii pacientům všech věkových kategorií (od narození po seniory) na všech odděleních nemocnice, v návaznosti na léčebné programy a operační výkony podle jednotlivých odborností včetně sociálních lůžek, lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a Dětského centra. Vlastní léčebný plán provádí fyzioterapeut na základě indikace lékaře a vlastní analýzy postižení pohybových funkcí, adekvátně přizpůsobuje jednotlivé postupy LTV techniky danému postižení pacienta a jeho možnostem s přihlédnutím k jeho vedlejším diagnózám.

"Při absenci lůžkové rehabilitace je pro nás spolupráce s jednotlivými odděleními velmi důležitá, vytváří zázemí pro práci našich fyzioterapeutek. To platí zejména u péče o neurologické pacienty, kde je u většiny diagnóz včasná rehabilitace zcela nezbytná a neurologičtí pacienti jsou vizitkou každé rehabilitace. Jsem rád, že se tradičně úzká spolupráce s neurologickým oddělením prohlubuje. Pro neurologii je v současnosti natrvalo vyčleněna fyzioterapeutka s erudicí v léčebných metodách pohybové terapie na neurofyziologickém podkladě. Neméně dobrá je spolupráce s oddělením následné péče," vysvětluje nový primář oddělení Zbyněk Hrdlička.

Kompletní ambulantní péči poskytuje oddělení v areálu nemocnice (v budově bývalého ředitelství - zatím v náhradních prostorách) i na poliklinice, kde se nachází v přízemí staré budovy. Oddělení poskytuje rehabilitační péči u bolestivých vertebrogenních onemocnění, u poúrazových stavů a u většiny neurologických postižení. Další velkou skupinou klientů jsou děti odeslané ortopedem pro vadné držení těla a jiné ortopedické vady páteře a děti s různými stupni neurologického postižení.

"Staráme se také o klienty po rekonstrukčních operacích např. ramenních, kyčelních a kolenních kloubů, o pacienty s entézopatiemi - tenisové lokte, patní ostruhy," přibližuje primář Hrdlička.

Oddělení disponuje prakticky celou škálou elektroléčebných přístrojů užívaných ve fyzikální medicíně a umožňujících aplikovat klasickou elektroléčbou (stejnosměrnou - galvanizaci, střídavou nízko- i středofrekvenční), distanční elektroterapii, magnetoterapii, ultrazvuk, motodlahu, posilovací přístroje.

"Bohužel po dobu rozsáhlé rekonstrukce naší nemocnice není možné v současných prostorách poskytovat našim klientům vodoléčebné procedury. Pro chronické poúrazové otoky, urychlení hojení kostí po zlomeninách, periferních parézách a nedostatečném prokrvení končetin používáme přístroj na vakuově kompresní terapii. K léčbě pohybových vad, poúrazových, vrozených nebo získaných slouží čtyři menší tělocvičny, které jsou standardně vybavené. Pátá slouží k rehabilitaci dětí s vrozenými vadami CNS nebo vadami ortopedickými. U dětí s neurologickými vadami se používají léčebné metody pohybové terapie na neurofyziologickém podkladě - Vojtovu a Bobathovu metodu," doplňuje Hrdlička.

Dále jsou možné, jako nadstandardní péče za úhradu, například klasické masáže, laseroterapie, léčba funkční sterility a taping.

Jenom loni bylo na oddělení přijato 5464 pacientů, z toho 2100 pacientů s nemocí svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně.Vzhledem k současnému stylu života je přitom nepravděpodobné, že by se počet pacientů zmenšoval.

"Pokud bych to zjednodušil, dříve, než jsme se přizpůsobili vzpřímené poloze, začali jsme sedět. Prevencí je dostatek pohybu a jeho pestrost a prakticky každý to ví. Ve skutečnosti nejenže pacientů neubývá, ale v ordinaci se s bolestmi zad objevují běžně dvanáctileté děti. Nejbližším cílem je zavedení nových terapeutických metod v souladu s novými trendy v rehabilitaci, např. fyzioterapie z hlediska vývojové teorie, bazální stimulace, což je podmíněno proškolením lékařů i fyzioterapeutů. Hlavní potřebou je vybudování nového, důstojného oddělení léčebné rehabilitace, o kterém se hovoří již 30 let, rozšíření přístrojové vybavenosti a obnovení vodoléčby. Cílem celého odborného týmu je především součinnost při komplexní léčbě dětských i dospělých pacientů a umožnit jim tak brzký návrat do plnohodnotného života," uzavírá Hrdlička.

Strakonickou nemocnici navštívil dne 29.2.2012 místopředseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky MUDr.Jaroslav Krákora (ČSSD). Seznámil se se současným stavem poskytování léčebné péče i s problémy kolem financování zdravotnictví z hlediska nemocnic okresního typu i s probíhající restrukturalizací jihočeského zdravotnictví, jehož strukturu považuje za optimální.

Na obrázku s ředitelem Nemocnice Strakonice, a.s.

Dne 20. února 2012 byl hostem pořadu "Zdravíčko" vysílaném na stanici Český rozhlas - České Budějovice primář strakonického neurologického oddělení Pavel Houška. Rozhovor se týkal hlavně problematiky Alzheimerovy nemoci a léčby spasticity. Rozhovor si můžete poslechnout zde.

Dne 19.3.2012 se bude konat přednáškový večer věnovaný nedožitým 100. narozeninám profesora MUDr. Ludvíka Hloucala, DrSc. Bližší informace naleznete zde

Neurologické oddělení ve strakonické nemocnici patří mezi nejvyhledávanější v Jihočeském kraji a míří tam i pacienti ze sousedních regionů nebo například Prahy. Právu to potvrdil primář oddělení Pavel Houška.

„Neurologické oddělení strakonické nemocnice se může chlubit týmem kvalifikovaných odborníků a potvrzuje to i ohlas mezi pacienty. Ti přijíždějí i z jiných regionů. Vyhledávají nás pacienti z Prachaticka, ale také například Plzeňského kraje, nebo i Prahy,“ konstatoval Pavel Houška. Zmínil, že strakonická neurologie disponuje lůžkovým oddělením, ale také ambulantními specializovanými poradnami. „Jedná se o poradny například z oblastí bolestí hlavy a epilepsií, cévních onemocnění mozku, extrapyramidových poruch (parkinsonici) a kognitivních poruch (demence),“ vysvětlil Houška.

Upozornil, že na oddělení také léčí pacienty pomocí botulotoxinu (spasticita). „Tato metoda se používá u nemocí s nadměrnou svalovou aktivitou,“ vysvětlil primář.

Odborníci z oboru neurologie se zabývají například onemocněními mozku, míchy i periferních nervů. Velkou skupinu pacientů tvoří ti s bolestmi zad.

Jedná se například o cévní mozkové příhody, Parkinsonovu nemoc, různé druhy demencí například Alzheimerova, roztroušená skleróza, závratě, výhřezy plotének, zánětlivé onemocnění páteře, nebo také nádorová onemocnění mozku i páteře.

Důvodem proč pacienti vyhledávají strakonickou neurologii, je především vysoká kvalifikace a úroveň místních lékařů i pomocného personálu. „Naši lékaři se neustále vzdělávají v oboru neurologie. Zúčastňují se sjezdů a seminářů i na mezinárodní úrovni. Naposledy jsme měli aktivní prezentaci na mezinárodním kongresu ve švýcarské Ženevě, kde se naši odborníci v konkurenci evropských špiček se svým příspěvkem rozhodně neztratili,“ konstatoval primář Houška. Specialisté ze strakonické nemocnice prezentovali v září v Ženevě lékařský případ pacienta z Horažďovicka, který trpí vzácnou geneticky podmíněnou nemocí. „Takových případů je pouze pár v republice a jen velmi složitě se hledá léčba,“ podotkl primář.

Strakonická neurologie spolupracuje i s odborníky z USA a uspořádala v letošním roce odborný seminář za účasti dvou profesorů - neurologů z Harvardské univerzity.

Na neurologii je hospitalizováno kolem tisíce pacientů ročně, lékaři vyšetří asi 13 a půl tisíce pacientů, udělají přibližně tisíc vyšetření EEG, kolem tisíce vyšetření ultrazvukem krčních tepen a přes 700 vyšetření EMG.


 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.