Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Maturitní zkoušku si mnozí představují tak, že student sedí na potítku, třímá tužku v upocené ruce a doluje v paměti odpovědi na zadané téma. Kromě tohoto typického scénáře musí ale studenti některých oborů na strakonické střední průmyslové škole obhájit také svou ročníkovou práci.

 

V pondělí 22. května takové prezentaci ročníkové práce přihlížel i ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala, lékař Michal Pelíšek a správce počítačové sítě Milan Škrle. Nemocnice sama zadala studentům téma, a to vytvořit 3D model areálu nemocnice pro webové stránky tak, aby se návštěvníci a pacienti lépe a snadno orientovali. Maturanti Tomáš Taranda a Jiří Stulík pracovali na zadání od loňského října a prezentaci zvládli skvěle. Přiznali, že vytvořit 3D model nemocnice nebylo v některých fázích vůbec jednoduché. Museli celý areál nafotografovat z výšky, na to použili dron, i ze země a modelování některých budov jim prý dalo zabrat. Kupodivu nejméně práce měli, jak uvedli, s budovou ředitelství. Nemocnice je s konečným výsledkem spokojena a po drobných úpravách hodlá tento orientační systém ve 3D na své webové stránky umístit.

 

Nemocnice nebyla jedinou společností, která téma na ročníkovou práci navrhla a maturantům byla po celou dobu i nápomocna. Ročníkovou práci na zakázky si objednala i strakonická společnost ČZ. Studenti měli zpracovat návrh na robotizované pracoviště slévárny hliníku.  

 

Fotografie

zdroj: Týdeník Strakonicko

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.