Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Doc. MUDr. Dimitrij Slonim (4. 8. 1925  - 3. 1. 2017)

 

Po krátké nemoci zemřel 3. ledna 2017 významný virolog a imunolog Doc. MUDr. Dimitrij Slonim, osobnost, jejíž odborná dráha byla ve svých začátcích spojena se strakonickou nemocnicí, a to konkrétně s laboratoří.

Byl jedním ze zakladatelů české virologie a imunologie. Věnoval se především výzkumu virů influenzy a parotitidy, ale zejména klíšťové encefalitidy. Vybudoval Ústav sér a očkovacích látek v Praze a byl jeho přednostou od založení v r. 1956 až do r. 1985. Se svým týmem se věnoval výzkumu a výrobě virových vakcín proti variole, vzteklině, spalničkám a příušnicím. Působil jako vysokoškolský pedagog.

Jako odborník byl uznáván i v mezinárodním kontextu. Až do r. 2008 byl více než 50 let aktivním spolupracovníkem WHO právě v oblasti výzkumu vakcín a účastnil se prací při eradikaci poliomyelitidy.

Jak již uvedeno výše, začátky jeho laboratorní práce jsou spojeny se strakonickou nemocnicí. Nastoupil zde v době zavření vysokých škol za nacistické okupace 1. 8. 1944 jako laborant a pracoval v  laboratoři strakonické interny pod vedením MUDr. Cvrčka a prof. Hloucala. Obdivuhodně rychle zvládl nejen tehdy velmi pracné metody biochemické, hematologické a mikrobiologické, ale už tehdy se projevilo jeho velké nadání k experimentální práci. 

Jeho vzpomínky na toto období hovoří samy za sebe: „Laboratoř strakonické interny, to byl můj ráj na zemi. Byl jsem ve svém živlu, tíhu množství práce jsem necítil, ... práce mě úžasně bavila, přípravu a barvení mikroskopických preparátů jsem ovládal už z domova, jenom techniku jsem se snažil dále vylepšovat. Nepřeženu, když řeknu, že si mě doktoři oblíbili, občas mě pochválili... a neformálně jmenovali vedoucím laboratoře a primář Hloucal mi zvedl měsíční plat o 100 korun!“

Ještě v roce 2016 měl pan docent živý zájem o strakonickou nemocnici a její laboratoře – rozvoj laboratorních metod a přístrojové vybavení sledoval s potěšením.

Kromě píle a nadání měl pan docent vrchovatou měrou i to, čemu se říká „kouzlo osobnosti“, byl široce vzdělán i v historii a umění. Tato renesanční osobnost, svým způsobem nenahraditelná, bude chybět jak z hlediska odborného, tak i lidského.                        

 

Eva Šimečková, primářka Centrálních laboratoří


 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.