Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Doc. MUDr. Dimitrij Slonim (4. 8. 1925  - 3. 1. 2017)

 

Po krátké nemoci zemřel 3. ledna 2017 významný virolog a imunolog Doc. MUDr. Dimitrij Slonim, osobnost, jejíž odborná dráha byla ve svých začátcích spojena se strakonickou nemocnicí, a to konkrétně s laboratoří.

Byl jedním ze zakladatelů české virologie a imunologie. Věnoval se především výzkumu virů influenzy a parotitidy, ale zejména klíšťové encefalitidy. Vybudoval Ústav sér a očkovacích látek v Praze a byl jeho přednostou od založení v r. 1956 až do r. 1985. Se svým týmem se věnoval výzkumu a výrobě virových vakcín proti variole, vzteklině, spalničkám a příušnicím. Působil jako vysokoškolský pedagog.

Jako odborník byl uznáván i v mezinárodním kontextu. Až do r. 2008 byl více než 50 let aktivním spolupracovníkem WHO právě v oblasti výzkumu vakcín a účastnil se prací při eradikaci poliomyelitidy.

Jak již uvedeno výše, začátky jeho laboratorní práce jsou spojeny se strakonickou nemocnicí. Nastoupil zde v době zavření vysokých škol za nacistické okupace 1. 8. 1944 jako laborant a pracoval v  laboratoři strakonické interny pod vedením MUDr. Cvrčka a prof. Hloucala. Obdivuhodně rychle zvládl nejen tehdy velmi pracné metody biochemické, hematologické a mikrobiologické, ale už tehdy se projevilo jeho velké nadání k experimentální práci. 

Jeho vzpomínky na toto období hovoří samy za sebe: „Laboratoř strakonické interny, to byl můj ráj na zemi. Byl jsem ve svém živlu, tíhu množství práce jsem necítil, ... práce mě úžasně bavila, přípravu a barvení mikroskopických preparátů jsem ovládal už z domova, jenom techniku jsem se snažil dále vylepšovat. Nepřeženu, když řeknu, že si mě doktoři oblíbili, občas mě pochválili... a neformálně jmenovali vedoucím laboratoře a primář Hloucal mi zvedl měsíční plat o 100 korun!“

Ještě v roce 2016 měl pan docent živý zájem o strakonickou nemocnici a její laboratoře – rozvoj laboratorních metod a přístrojové vybavení sledoval s potěšením.

Kromě píle a nadání měl pan docent vrchovatou měrou i to, čemu se říká „kouzlo osobnosti“, byl široce vzdělán i v historii a umění. Tato renesanční osobnost, svým způsobem nenahraditelná, bude chybět jak z hlediska odborného, tak i lidského.                        

 

Eva Šimečková, primářka Centrálních laboratoří


 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.