Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

V pondělí 26. prosince 2016 se ve Strakonicích uskutečnilo fotbalové derby mezi OP SK Slavia Praha – Strakonice a Fan clubem AC Sparta - Strakonice. Na zápas se přišlo podívat zhruba 200 diváků, vstupné bylo dobrovolné a výtěžek ze vstupného ve výši 10.000,- Kč byl předán paní Monice Šroubové ve prospěch Dětského oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. Finanční prostředky použijeme na koupi nového polohovacího lůžka pro vyšetřování dětských pacientů  a provádění diagnostických a terapeutických výkonů. Velké poděkování nemocnice patří všem organizátorům této záslužné aktivity a vedení STARZu za poskytnutí zázemí v areálu Na Křemelce. 

 

 

 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.