Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Předvánoční stáž amerických studentů je v Nemocnici Strakonice, a. s., už zvykem. Takže si i letos studenti a studentky nelékařských zdravotnických oborů Univerzity De Paul, Chicago v USA přijeli prohlédnout úspěšné jihočeské krajské zdravotnické zařízení.

Letošních rekordních 25 budoucích zdravotních sester a bratrů prošlo v nemocnici odděleními dialýzy, neurologie, porodnicí, pediatrií i oddělením následné péče. Velmi se zajímali o  dětské centrum Jihočeského kraje a babybox. Z jejich debaty se starostou města Břetislavem Hrdličkou vyplynulo, že současným zásadním problémem amerického zdravotnictví je nedostatek zdravotních sester. To je hodně příznačné i pro ČR,“ uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

 

 

 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.