Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Nemocnice Strakonice, a. s., dnes (10. 6. 2016) získala čestný certifikát „Bezpečná nemocnice“. Toto ocenění jí patří za plošné používání nízkokoncentrovaného kalia na všech svých odděleních. Řediteli nemocnice Tomáši Fialovi certifikát předal František Vojík ze společnosti B. Braun, která nízkokoncentrované kalium vyrábí a jako jediná dodává na český trh.

Chybné podání koncentrovaného Chloridu draselného, dále KCl, může vést až k srdeční zástavě. I proto Světová zdravotnická organizace po sérii smrtelných případů po celém světě v roce 2007 prohlásila koncentrované roztoky KCl za léčivo s vyšší mírou rizika. Ačkoli existuje bezpečná cesta, která může riziku chybného podání předejít a ministerstvo zdravotnictví ji dokonce má ve svém Doporučení pro bezpečnou praxi č. 2012/1, do svého bezpečnostního standardu ji zatím zahrnulo pouze málo nemocnic.

„Manipulace s potenciálně nebezpečnými nitrožilními roztoky je pro personál mnohdy stresující a příprava infuzních roztoků je navíc časově náročná. Proto jsme se rozhodli jít cestou bezpečnosti a zavést plošné používání nízkokoncentrovaného kalia. Jeho roztoky jsou sterilně připraveny a vynecháním fáze ředění koncentrovaného kalia na standardních lůžkových odděleních se zvyšuje bezpečnost nitrožilního podání tohoto léčiva,“ říká k novému bezpečnostnímu opatření ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Nitrožilní terapie patří mezi rizikové způsoby podání léčivé látky a vyžaduje vysokou pozornost zdravotnického personálu. „Přišli jsme s řešením, které minimalizuje riziko omylu. Vyrábíme již naředěné roztoky KCl v koncentracích a objemech vhodných pro přímou a bezpečnou aplikaci pacientovi. Zjednodušeně řečeno, tímto množstvím a zejména formou a koncentrací kalia není možné pacienta omylem předávkovat,“ popisuje MUDr. František Vojík, šéf divize Hospital Care Skupiny B. Braun.

Pro strakonickou nemocnici je dnešní certifikát už druhým oceněním od společnosti B. Braun. V roce 2011 získalo toto jihočeské zdravotnické zařízení čestný certifikát bezpečnosti a kvality „Bezpečná nemocnice“. O toto prestižní ocenění mohou usilovat pouze taková zdravotnická zařízení, která celoplošně zařadí do standardů své léčebné a ošetřovatelské péče moderní zdravotnické prostředky podporující bezpečnost zdravotnického personálu. Jde například o bezpečnostní kanyly a infuzní sety, u nichž zdravotníkům při manipulaci s nimi nehrozí poranění jehlou.

„Cílem udílení Certifikátů Bezpečná nemocnice, který B. Braun uděluje již od roku 2009, je podporovat aktivní přístup zdravotnických zařízení k ochraně personálu, pracoviště i samotných pacientů. Zatímco v zahraničí je užívání bezpečnostních prvků nezbytností, v České republice zatím záleží převážně na rozhodnutí samotných zařízení, zda půjdou cestou bezpečnosti, nebo ne. Udílením certifikátu se proto B. Braun snaží nemocnice odměnit, a tím motivovat k přiblížení se evropským i celosvětovým standardům a zvýšení bezpečnosti nejen pro pacienty, ale i ošetřující personál,“ dodal MUDr. František Vojík.

 

Fotogalerie 1 z otevření nové hemodialýzy a předání certifikátu "Bezpečná nemocnice"

Fotogalerie 2 z otevření nové hemodialýzy a předání certifikátu "Bezpečná nemocnice"

 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.