Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Nemocnice Strakonice získala 3. místo v soutěži Bezpečná nemocnice. Ve čtvrtém ročníku soutěže porota posuzovala celkem 17 projektů.

Výsledky vyhlásil v neděli v Jihlavě ministr zdravotnictví Leoš Heger spolu s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem. V pondělí na nedělní ceremoniál navázala konference Dny bezpečí.

"Letos jsme zaznamenali mimořádně početné zastoupení projektů fakultních nemocnic. Absolutním vítězem soutěže se stala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze s projektem Elektronické sledování povinností zaměstnanců," uvedl hejtman a ortoped Běhounek. Základními kritérii pro hodnocení jsou zejména přínos projektu pro zvyšování kvality a bezpečí pacientů i personálu a využitelnost projektu v jiných zařízení.


Nemocnice Strakonice, a.s. získala Cenu hejtmana Kraje Vysočina a 3. místo v technicko-provozní sekci za projekt „Pořádková a informační služba v Nemocnici Strakonice, a.s.“, který zlepšuje bezpečnost pacientů i zaměstnanců nemocnice zavedením tzv. pořádkové a informační služby. Její zavedení proběhlo ve spolupráci s Úřadem práce ve Strakonicích, tím nemocnice získala i prostředky na mzdy těchto nových zaměstnanců, kteří dohlíží na pořádek uvnitř i vně budov, parkování v areálu, které v době přestavby nemocnice je velmi komplikované, asistují při šetření problémových pacientů, jsou zapojeni do logistiky nemocnice při vnitroústavních převozech a rovněž asistují jako doprovod při transportu finanční hotovosti.

 

Návrh vznikl jako reakce

 

  • na množící se stížnosti pacientů a jejich návštěv na špatnou orientaci v rozlehlém areálu nemocnice, kterou pro některé návštěvníky nevyřešilo ani umístění orientační tabulí a směrovek
  • nutnost řešit složitou dopravní situaci a parkování vozidel na nevhodných místech v areálu během jeho přestavby
  • na množící se krádeže majetku pacientů, zaměstnanců i organizace
  • na rostoucí agresivitu osob ošetřovaných nebo dožadujících se ošetření na ambulancích
  • na pohyb a pobyt nežádoucích osob v budovách i areálu nemocnice
  • na nutnost dohledu nad požární signalizací opuštěných objektů v mimopracovní době

 

Vznik pořádkové a informační služby byl podpořen nabídkou Úřadu práce Strakonice k využití registrovaných nezaměstnaných osob v rámci veřejně prospěšných prací s dotací mzdy z prostředků PÚS a souhlasným stanoviskem Jihočeského kraje. Co se týče soutěže Bezpečná nemocnice, mezi nejčastější témata soutěžních projektů patří využití informačních technologií a také téma prevence pádů pacientů. Loni s projektem Bezpečnostní pás - prevence pádu pacienta zvítězila havlíčkobrodská nemocnice. Soutěž vznikla v roce 2008 poté, co veřejností otřásly vraždy pacientů v havlíčkobrodské nemocnici. Od té doby se podle hlavní organizátorky soutěže Soni Měrtlové v českých nemocnicích zásadním způsobem zlepšilo třeba vedení a kontroly zdravotnické dokumentace, identifikace pacientů a evidence léků a jejich zabezpečení.

 

Bezpečná nemocnice

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.