Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Nemocnice Strakonice získala 3. místo v soutěži Bezpečná nemocnice. Ve čtvrtém ročníku soutěže porota posuzovala celkem 17 projektů.

Výsledky vyhlásil v neděli v Jihlavě ministr zdravotnictví Leoš Heger spolu s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem. V pondělí na nedělní ceremoniál navázala konference Dny bezpečí.

"Letos jsme zaznamenali mimořádně početné zastoupení projektů fakultních nemocnic. Absolutním vítězem soutěže se stala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze s projektem Elektronické sledování povinností zaměstnanců," uvedl hejtman a ortoped Běhounek. Základními kritérii pro hodnocení jsou zejména přínos projektu pro zvyšování kvality a bezpečí pacientů i personálu a využitelnost projektu v jiných zařízení.


Nemocnice Strakonice, a.s. získala Cenu hejtmana Kraje Vysočina a 3. místo v technicko-provozní sekci za projekt „Pořádková a informační služba v Nemocnici Strakonice, a.s.“, který zlepšuje bezpečnost pacientů i zaměstnanců nemocnice zavedením tzv. pořádkové a informační služby. Její zavedení proběhlo ve spolupráci s Úřadem práce ve Strakonicích, tím nemocnice získala i prostředky na mzdy těchto nových zaměstnanců, kteří dohlíží na pořádek uvnitř i vně budov, parkování v areálu, které v době přestavby nemocnice je velmi komplikované, asistují při šetření problémových pacientů, jsou zapojeni do logistiky nemocnice při vnitroústavních převozech a rovněž asistují jako doprovod při transportu finanční hotovosti.

 

Návrh vznikl jako reakce

 

  • na množící se stížnosti pacientů a jejich návštěv na špatnou orientaci v rozlehlém areálu nemocnice, kterou pro některé návštěvníky nevyřešilo ani umístění orientační tabulí a směrovek
  • nutnost řešit složitou dopravní situaci a parkování vozidel na nevhodných místech v areálu během jeho přestavby
  • na množící se krádeže majetku pacientů, zaměstnanců i organizace
  • na rostoucí agresivitu osob ošetřovaných nebo dožadujících se ošetření na ambulancích
  • na pohyb a pobyt nežádoucích osob v budovách i areálu nemocnice
  • na nutnost dohledu nad požární signalizací opuštěných objektů v mimopracovní době

 

Vznik pořádkové a informační služby byl podpořen nabídkou Úřadu práce Strakonice k využití registrovaných nezaměstnaných osob v rámci veřejně prospěšných prací s dotací mzdy z prostředků PÚS a souhlasným stanoviskem Jihočeského kraje. Co se týče soutěže Bezpečná nemocnice, mezi nejčastější témata soutěžních projektů patří využití informačních technologií a také téma prevence pádů pacientů. Loni s projektem Bezpečnostní pás - prevence pádu pacienta zvítězila havlíčkobrodská nemocnice. Soutěž vznikla v roce 2008 poté, co veřejností otřásly vraždy pacientů v havlíčkobrodské nemocnici. Od té doby se podle hlavní organizátorky soutěže Soni Měrtlové v českých nemocnicích zásadním způsobem zlepšilo třeba vedení a kontroly zdravotnické dokumentace, identifikace pacientů a evidence léků a jejich zabezpečení.

 

Bezpečná nemocnice

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.