Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Významného posunu v péči o pacienty s nemocnými nebo nefunkčními ledvinami se dočkala strakonická nemocnice. Dnes (10. 6. 2016) slavnostně otevřela nové hemodialyzační středisko se zvýšenou kapacitou o zhruba jednu třetinu oproti předchozímu pracovišti.

Celkové náklady na vybudování hemodialyzačního střediska představují přibližně 4,5 miliónu korun a nemocnice je uhradila z vlastních zdrojů. Stavební práce probíhaly s přestávkami od října loňského roku, montáže odborné technologie letos.

„Nové hemodialyzační středisko slouží pacientům s chronickým, tedy nevratným selháním ledvin. Takových pacientů má v současné době strakonická nemocnice v evidenci 62, vedle toho nefrologové provádějí i akutní hemodialýzy a hemodiafiltrace z jiných důvodů, například u septických pacientů," uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Kapacita nového hemodialyzačního střediska je 13 lůžek plus jedno lůžko izolační pro infekční pacienty. Tato lůžka jsou rozmístěna do čtyř sálů. Hemodialyzační stacionář patří pod interní oddělení a obsluhuje jej 17 zdravotnických zaměstnanců - 2 lékaři nefrologové, 12 všeobecných sester a 3 sanitářky. „Dosud pacienti docházeli do staršího centra v suterénu interního pavilonu nemocnice, v němž bylo deset lůžek ve třech dialyzačních sálech. Naší budoucí výhodou je právě i uvolnění těchto prostor v budově interny pro potřeby stále se rozvíjejícího gastroenterologického centra," řekl ředitel Fiala.

Strakonická nemocnice věnovala v posledních letech velkou pozornost jak investicím do budov a zvyšování komfortu pacientů, tak do modernizace odborného medicínského zázemí. „Jmenujme například rekonstrukci a přístavbu pavilonu operačních oborů včetně přestavby anesteziologicko-resuscitačního oddělení, zateplení a nová opláštění celkem sedmi pavilonů či postupnou rekonstrukci komunikací v areálu s průběžnou výstavbou nových parkovacích ploch pro návštěvníky a pacienty," sdělil jihočeský hejtman Jiří Zimola. Doplnil, že mezi krajskými zdravotnickými zařízeními není výjimkou. „Krajské nemocnice každoročně investují zhruba tři čtvrtě miliardy korun do svého rozvoje. Letošní rok není výjimkou, přičemž plánované investice dosahují částky 678 milionů korun," řekl hejtman Zimola.

 

Fotogalerie 1 z otevření nové hemodialýzy a předání certifikátu "Bezpečná nemocnice"

Fotogalerie 2 z otevření nové hemodialýzy a předání certifikátu "Bezpečná nemocnice"

 

Z médií:

Pacienti mají komfortní hemodialýzu (strakonicky.denik.cz)

Strakonická nemocnice otevřela nové hemodialyzační centrum (www.rozhlas.cz)

Pacienti s nefunkčními ledvinami mají ve Strakonicích nové středisko (www.budejckadrbna.cz)

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.