Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Nemocniční knihovna vznikla v roce 1954 a tehdy sídlila v oddělaní klinické biochemie. „Dnes zde funguje zdravotní ústav. Je to naproti dětskému centru," řekla vedoucí střediska vědeckých informací Renata Kovářová v rozhovoru pro Strakonický deník.

 

Jak dlouho byla knihovna na svém prvním místě?

Tak to teď nikdo už moc neví, ale poměrně dlouho. Potom se knihovna přestěhovala do domečku vedle bývalých potravin a v roce 2014 do svého nového působiště v objektu zrekonstruované vrátnice.

Z jakého důvodu jste se v roce 2014 stěhovali?

Kvůli centralizaci jednotlivých oddělení nemocnice do méně objektů. I když to byl náročný zásah, získali jsme nejen moderní vybavení, ale právě hezčí prostředí. Vznikla počítačová učebna, která je ale určena pouze pro lékaře. V této místnosti také děláme jednou měsíčně odborné semináře.

Je vaše knihovna určena také veřejnosti, nebo jen právě lékařům či zdravotnickému personálu?

Pochopitelně veřejnosti. Jak pacientům, tak i lidem, kteří žijí v okolí nemocnice.

Když přijde čtenář, co zde najde?

Najde knihy ze 73 lékařských oborů, což činí přes šest tisíc svazků knih. Musím právě tedy zájemce upozornit, že jsme lékařská knihovně, takže beletrii nebo sci-fi u nás nevedeme. Kdysi ale bylo, že si každé oddělení nemocnice vedlo pro své pacienty knihovnu s beletrií.

O co se tady vaši návštěvníci nejvíce zajímají?

Nejvíce si lidé půjčují lékařské časopisy. Přijímáme dva zahraniční a šestnáct tuzemských.

Nosíte časopisy nebo knihy také na pokoje za pacienty, kteří musejí ležet?

To ne. Mohou si přijít k nám nebo si poslat kolegu z pokoje.

Z čeho je provoz vaší knihovny financován?

Knihy objednávám z hlavního střediska vědeckých informací. Provoz hradí převážně ze svého strakonická nemocnice a částečně využívám fondy z Evropské unie. Další část tvoří finanční dary z obcí, měst nebo kraje.

Můžete říci, kolik nových knížek ročně kupujete a jak vysoké jsou vaše roční náklady na provoz?

Před stěhováním před dvěma lety to bylo tak pět až deset nových knih ročně. Co jsme v novém, udělali jsme veliký pokrok. Jenom za letošek máme 32 nových knih. Ročně půjčíme tak 200 kusů knih a brožurek.

Kdy jste vy nastoupila do knihovny? A jste vystudovaná knihovnice?

Vystudovala jsem ekonomiku, patnáct let jsem byla sekretářkou ředitele nemocnice. Potom jsem začala pracovat jako knihovnice. Nejvíce mne zajímá pořádání seminářů. Témata vybírám podle přání lidí nebo podle aktuálnosti.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.