Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

O víkendu 16. - 17. dubna 2016 se ve strakonické nemocnici uskutečnil už druhý ročník soutěže Medik roku. Celkem 75 studentů českých lékařských fakult si v rámci 11 disciplín ověřilo své odborné vědomosti, pohotovost i zručnost v práci s přístroji. Šlo například o práci s laparoskopickým či endoskopickým trenažérem, testování znalostí z řady medicínských oborů, ale také o orientaci v medicínsko-právním prostředí.

 

 

Na 1. místě se umístil tým z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve složení: Roman Kalista (kapitán), Tereza Cihlářová, Eva Fürstová, Kvido Štěpánek a Daniel Vích.

 

Na 2. místě se umístil tým z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve složení: Kryštof Šídlo (kapitán), Jan Češka, Jiří Kornoušek, Jakub Pítr a Lukáš Wagner.

 

Na 3. místě se umístil tým z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve složení: Richard Schneedörfler (kapitán), Sandra Gálová, Lucie Pilíková, Barbora Řiháková a Dana Šmejkalová.

 

Všechny vítěze přijme ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček 26. dubna v Praze.

 

 

 

 

„Strakonická nemocnice měla v tomto roce čest prezentovat jihočeské nemocniční zdravotnictví, které je atraktivní pro začínající lékaře jak po stránce pracovního prostředí, tak důrazem na vysokou kvalitu poskytované péče s moderním technologickým vybavením. Soutěž pro nás byla skvělou příležitostí setkat se s mladými kolegy a prezentovat jim soudobé možnosti medicíny,“ uvedl Tomáš Fiala, ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., která soutěž organizovala pod hlavičkou Jihočeských nemocnic, a. s., ve spolupráci s HealthCare Institute, o. p. s.

 

„Jak prokázal minulý ročník soutěže, akce tohoto typu má pro studenty velký význam, tudíž jsme velmi rádi, že i v letošním roce mohla naše organizace opět spolupracovat s Jihočeskými nemocnicemi, a. s., které se pravidelně umísťují na horních příčkách v žebříčku nemocnic dle finančního zdraví, bezpečnosti a spokojenosti pacientů a bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců,“ uvedl zakladatel organizace HealthCare Institute, o. p. s., Daniel Vavřina.

 

„Moc nás potěšil obrovský zájem studentů o účast na akci, stejně jako jejich výsledky při soutěži, nadšení pro medicínu a vynikající schopnost týmové spolupráce, kterou prokázali například při oftalmologickém pentatlonu nebo simulaci výjezdu rychlé záchranné služby k tonoucímu u otavského jezu,“ doplnil hlavní organizátor akce MUDr. Michal Pelíšek.

 

Vzhledem k úspěšnosti akce a vysokému zájmu mediků organizátoři počítají i s dalšími ročníky, které se budou konat postupně ve všech jihočeských nemocnicích. Ty patří k nejúspěšnějším v celé ČR, jak nedávno také potvrdily výsledky celostátní soutěže Nemocnice ČR 2015. „Touto i dalšími podobnými akcemi chceme budoucím lékařům vzkázat, že o ně jako o budoucí zaměstnance v našich nemocnicích máme zájem, chceme jim pomoci v profesním rozvoji a nabídnout jim zajímavou práci, v příjemném kolektivu moderní nemocnice," doplnil Michal Čarvaš, člen představenstva Jihočeských nemocnic, a. s.

 

„K atraktivním cenám patří také možnost vybrat si stáž na kterémkoli oddělení těchto nemocnic, spojenou s poskytnutím zajímavého kapesného. Nemocnice na jihu Čech totiž svou špičkovou péčí a současně výbornými výsledky hospodaření mohou být vzorem pro ostatní veřejná zdravotnická zařízení v rámci celé České republiky,“ řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola, který převzal záštitu nad druhým ročníkem Medika roku.

 

www.medikroku.cz

 

Oficiální fotogalerie:

Uvítací diskotéka

Soutěžní den

Setkání VIP hostů

Společenský večer s vyhlášením výsledků

 

Fotogalerie - Týdeník Strakonicko

 

Články v novinách

Strakonický deník - článek 1, článek 2

Týdeník Strakonicko

 

 

 

 

 


Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.