Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Vzhledem k poklesu výskytu chřipky a jiných respiračních onemocnění předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. s účinností od soboty 19. 3. 2016 odvolává zákaz návštěv na lůžkových odděleních nemocnice. Návštěvy u pacientů mohou probíhat ve standardním režimu.

Současně Vás však prosíme, s ohledem na naše pacienty a také zaměstnance nemocnice, o omezení návštěv svých blízkých, pokud se u Vás nebo ve Vašem okolí projeví známky akutní respirační infekce. Můžete tímto omezit nejen další šíření respiračních onemocnění, které jsou pro toto roční období typické, ale i ochránit již tak oslabené pacienty svým základním onemocněním před komplikacemi způsobenými chřipkovým onemocněním.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.