Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Strakonická nemocnice dokončila kompletní rekonstrukci druhého nadzemního podlaží budovy NORD, kam se již koncem měsíce kompletně přestěhuje oddělení následné péče i se sociálními lůžky. Pro pacienty vyžadující dlouhodobou péči to znamená výrazné zkvalitnění komfortu pobytu v nemocnici.

Celková investice do modernizace této části nemocnice dosáhla 1.8 mil. korun bez DPH.

„Vedle šestatřiceti lůžek následné péče bude oddělení disponovat také pěti lůžky dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a osmi sociálními lůžky,“ uvedl předseda představenstva a ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Výhodou nových prostor je bezbariérový přístup do všech místností s možností využívání přístrojového vybavení rehabilitačního oddělení, které se nachází ve stejném patře. Oddělení je vybaveno kompletně novým mobiliářem.

„Oddělení následné péče se v minulosti často setkávala, a mnohdy i oprávněně, s kritikou týkající se kvality péče. Jihočeský kraj se v rámci investic do svých osmi zdravotnických zařízení, které jen v loňském roce přesáhly miliardu korun, věnuje nejen zkvalitňování akutní péče, ale nezapomíná ani na takzvané léčebny dlouhodobě nemocných, kde je značný investiční dluh z minulosti,“ konstatoval hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola.

Kvalita pobytu na tomto oddělení strakonické nemocnice zaznamenává velký kvalitativní krok vpřed. „Klienti osmi sociálních lůžek budou ubytováni na dvou lůžkových pokojích se sociálním zázemím, televizory a skřínkami pro uložení osobních věcí. Podobné vybavení je standardem i na oddělení následné péče,“ poznamenal,“ MUDr. Fiala.

Nově je zřízena centrální recepce při vstupu na oddělení následné péče. Je zde dostatek prostoru pro další aktivity pacientů, které zlepšují jeho návrat do domácího prostředí. Jedná se zejména o ergoterapii a logopedii. Klienti mohou využívat společenskou místnost, která slouží i jako jídelna pro chodící pacienty.

K oddělení následné péče patří i Stanice dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, na kterém jsou hospitalizováni pacienti ve vigilním komatu. Pracoviště je pětilůžkové s vybavením pro intenzivní ošetřovatelskou péči. Nové prostory současně zkvalitnily pracovní zázemí zdravotnického personálu oddělení.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.