Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Strakonická nemocnice dokončila kompletní zateplení a rekonstrukci pláště vstupní budovy s vjezdem do svého areálu. Touto stavební akcí tak završila již třetí etapu projektu snížení energetické náročnosti objektů nemocnice. Jeho výsledkem bude další minimalizace nákladů spojených se zajištěním provozu nemocničních budov.

„Celkové náklady této plánované investiční akce dosáhly 4,9 miliónu korun, z nichž 1,1 miliónu pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí a 600 tisíc korun příspěvek Jihočeského kraje. Zbývající část nákladů hradila nemocnice z vlastních zdrojů,“ uvedl předseda představenstva a ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Zateplení vjezdového objektu, v němž je umístěna vrátnice, telefonní ústředna, lékařská knihovna, počítačová učebna a vzdělávací centrum, které je využíváno lékaři a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým personálem všech osmi jihočeských nemocnic, znamená mimo jiné významné zkvalitnění estetické úrovně areálu nejvýznamnějšího zdravotnického zařízení na Strakonicku.

„Ještě je před námi poslední fáze zateplení, která se bude týkat dalších objektů v areálu nemocnice. Její realizaci plánujeme ve výhledu přibližně dvou let. Termín bude záviset na možnostech využití patřičných dotačních titulů,“ poznamenal ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

V letech 2008 - 2014 nemocnice investovala do svého rozvoje celkem téměř 728 milionů korun. Celkové loňské investice Nemocnice Strakonice, a. s., činily bezmála 35 miliónů korun.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.