Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Oční oddělení strakonické nemocnice zahájilo svou činnost už v roce 1949 v podobě vyhrazených očních lůžek v rámci chirurgického oddělení. Od tohoto se o dva roky později osamostatňuje a jako samostatné pracoviště a funguje dodnes. „Od roku 2010 je přejmenováno na Centrum péče o zrak (CPZ) z důvodu postupného přechodu na pracoviště poskytující komplexní oftalmologickou péči především v ambulantním režimu, kdy by byl název oddělení již zavádějící," říká jeho primář Pavel Kristen.

Jak byste centrum představil?

Centrum péče o zrak je moderním očním pracovištěm nadregionální úrovně. Naši pacienti se k nám sjíždějí ze Strakonicka, Písecka a Prachaticka, v menší míře i z ostatních okresů Jihočeského kraje a několik stálých pacientů k nám dojíždí i z jiných krajů.

Oční oddělení strakonické nemocnice – později pak Centrum péče o zrak – se vždy těšilo výborné pověsti. Jaké služby svým pacientům poskytujete?

Centrum poskytuje v současné době našim pacientům kromě základní také – a to zejména – specializovanou oftalmologickou péči. Pečujeme o pacienty s cukrovkou včetně laserového ošetření sítnice, dětské pacienty, pacienty s nemocemi sítnice a žluté skvrny – v rámci takzvaného Diagnostického centra. Dále o pacienty se zeleným zákalem, pacienty s cévními chorobami očí projevující se na očním pozadí, pacienty se šedým zákalem, provádíme komplexní operační zákroky na předním segmentu oka (šedý zákal, zelený zákal, šilhání, spojivky, kůže víček atd.) a věnujeme se i plastickým výkonům očních víček a kůže obličeje.

Není tajemstvím, že Centrum péče o zrak je velmi moderně vybaveným pracovištěm. Čím disponujete?

Máte pravdu. CPZ je výborně vybaveným očním pracovištěm. V posledních šesti letech došlo k modernizaci sálového komplementu, disponujeme moderní sterilizací, novým mikroskopem a novým fakoemulzifikačním přístrojem. Sítnici pacientů vyšetřujeme od roku 2009 na toho času nejmodernějším OCT (Optical Coherence Tomography), od roku 2011 jsme zavedli laserovou fotokoagulaci sítnice jako zlatý standard léčby diabetické retinopatie. Od začátku letošního roku máme k dispozici optický biometr, který nám pomáhá zpřesňovat výsledky měření a plánování nitroočních čoček u pacientů před operací šedého zákalu.

Který přístroj považujete za nejmodernější?

Od poloviny roku 2015 jsme nově vybaveni špičkovým přenosným autorefraktometrem Retinomax plus, který nám umožní měřit objektivní refrakční stav oka u dříve nevyšetřitelných pacientů (imobilní pacienti, ležící pacienti, malé děti, dospělí pacienti s různým postižením znemožňujícím sed, mentálně retardovaní pacienti atd).

Jak důležité je toto vyšetření?

Objektivní vyšetření refrakce je velmi důležité zejména u dětí do šesti let, kdy předepsání správné brýlové korekce spolu s ortopticko-pleoptickým cvičením přispívá k správnému vývoji zrakových funkcí a binokulárního vidění a minimalizuje riziko vzniku tupozrakosti (amblyopie). Nově máme k dispozici digitální elektrokoagulátor, který nám umožní lepší řezání tkání a stavění krvácení, čímž se sníží riziko následných komplikací, urychlí pooperační hojení a ruku v ruce očekáváme i lepší kosmetické výsledky například u plastických výkonů.

Pro pacienty, kteří mají potíže ze zrakem, je Centrum péče o zrak velkým přínosem. Jak vidíte jeho budoucnost?

Jsme pracovištěm, které se od svého vzniku neustále dynamicky rozvíjí a to jak po technické, tak i po odborné stránce. Centrum péče o zrak se snaží poskytovat našim pacientům aktuálně nejlepší a nejmodernější diagnostiku a léčbu očních chorob. Naším cílem je, abychom tento progresivní vývoj nadále udrželi a mohli tak nadále našim pacientům nabízet moderní oftalmologickou péči v příjemném prostředí v „rukách" příjemného a lidského personálu.

Zdroj: Strakonický deník

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.