Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Nemocnice splňuje všechny požadavky na systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. Konstatovali to auditoři Sdružení pro certifikaci systémů jakosti (CQS), kteří systém řízení kvality posuzovali v nedávných dnech.

Nemocnice tak obhájila svůj status, který získala v roce 2006 jako první z jihočeských nemocnic. „Mezi hlavní cíle dlouhodobě patří poskytování špičkové medicínské péče okresní úrovně a služeb ke spokojenosti pacientů. Velký důraz klademe na kontinuální proces zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče, což dokladují i další obhájené certifikáty, například od Spojené akreditační komise," uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

V posledním roce například v nemocnici zavedli jasně definovaná opatření, jak postupovat při podávání draslíku pacientům. „Tím jsme na minimum eliminovali možnost poškození našich pacientů vysokými dávkami tohoto elektrolytu. Jak víme z mediální kauzy z jiné nemocnice, draslík je potencionálně velmi rizikový lék," dodal náměstek pro kvalitu a zástupce primáře neurologie Michal Pelíšek.

Nemocnice se ale snaží i jinak. „Koncentrujeme příbuzné obory do stejných budov. Také jsme sjednotili jsme operativu, sterilizaci či péči o kriticky nemocné pacienty, což má pozitivní ekonomické dopady, ale i dopady na kvalitu poskytované péče, protože se koncentrují týmy odborníků na danou oblast," doplnil Michal Pelíšek.

Ocenění typu certifikace dle ISO normy či akreditace podle Spojené akreditační komise nejsou v českém zdravotnictví běžné. Pro strakonické nemocnici to znamená před podobnými okresními zařízeními slušný náskok v poskytování kvalitní péče.

Zdroj: Strakonický deník

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.