Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

V příštím roce 9. července 2016 by tomu bylo 90 let, co se v Praze narodila malá Liběnka, jež záhy vynikala svým nadáním. Vystudovala gymnázium v Praze, v létech 1945 až 1951 pak lékařskou fakultu. V roce 1951 následovala do Strakonic svého manžela (významného neurologa Josefa Fialu).

Prošla kvalitním pediatrickým vzděláním, jež zakončila II. atestací v Praze u tehdejšího našeho nejlepšího dětského lékaře profesora Josefa Švejcara. Záhy se stala zástupkyní primáře Josefa Laibla a později primáře Františka Říhy.

Poznal jsem ji v šedesátých letech jako elegantní, vzdělanou a rozhodnou lékařku, jež pomohla zachránit mého malého synka s akutním onemocněním. Za jejího přispění byla ve Strakonicích založena I. pediatrická jednotka intenzivní péče v jihočeském kraji (později i v Českých Budějovicích). Kromě intenzivní medicíny (což po ní zdědil i její syn Tomáš) vedla okresní endokrinologickou dětskou poradnu. Byla duší dětského oddělení, vždy ochotná pomoci. Se svým manželem měla ráda horolezectví, Šumavu a ráda cestovala.

Při vzpomínkách na ni si uvědomuji, kdo může v lékařství lépe posloužit než kvalifikovaní odborníci, kteří mají nejen důvtipné mozky, ale i pravá lidská srdce. Potřebujeme totiž nejen vysoce odbornou, ale i humanitně orientovanou medicínu. Staré latinské: mortui nos docent (mrtví nás učí) bych chtěl poopravit. Mrtví by nás měli poučovat.

Celý koncept minulosti, přítomnosti i budoucnosti proniká do našich životů, do naší existence. Minulost by neměla být zapomenuta, naopak by se měla objevovat v našem myšlení. Nejen jako zdroj poučení, ale především jako zdroj nápravy. Nevěřím totiž, že člověk je nepoučitelný, tedy nenapravitelný.

Proto tato vzpomínka ke dni 9. července na paní Liběnu Fialovou. Byla skvělou lékařkou, mnohému jsme se od ní naučili.

Ivo Apetauer

Zdroj: http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/stale-nas-uci-aneb-vzpominkana-mudr-libenu-fialovou-20150712.html

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.