Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Dne 10.6.2015 se v areálu nemocnice konala akce v rámci projektu Zdravé dny s VZP, na jejíž organizaci spolupracovali i zaměstnanci nemocnice.


Dopis ředitelky regionální pobočky VZP


Vážený pane předsedo představenstva,

dovoluji si Vám poděkovat za zapojení Nemocnice Strakonice, a.s. do projektu Zdravé dny s VZP. Projekt navštívilo téměř 1700 klientů, poradnou lékaře a měřením prošlo kolem 1000 klientů. Ve Vaší nemocnici se dne 10.6.2015 programu zúčastnilo 300 klientů a 150 z nich bylo změřeno. Celá akce měla kladnou odezvu u návštěvníků a věřím, že tento pilotní projekt bude mít pokračování v dalších letech a bude přínosem pro obě strany.

S pozdravem

Ing. Bronislava Hlachová, ředitelka Regionální pobočky Plzeň VZP ČR

 

 


Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.