Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly se ve Strakonicích dne 25. června 2015 konal již 3. ročník česko-amerického lékařského sympozia, které bylo tentokrát zaměřeno na neurologickou a internistickou problematiku. Organizačně se na akci podílela Nemocnice Strakonice, a.s. ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Spolkem lékařů Strakonice.

Součástí sympozia byly příspěvky amerických odborníků k tématům pohybových poruch u interních onemocnění, které přednesla MD. Diana Apetauerová, neurologické paraneoplastické syndromy v podání přednostky neurologického oddělení Lahey Clinic v Bostonu paní Jayashri Srinivasan nebo novinky v léčbě zánětlivých polyneuropatií MUDr. Vytopila. Českou neurologickou špičku zastoupil docent MUDr. Robert Rusina z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze s tématem limbická encefalitida. Letošní setkání bylo orientováno mezioborově a velký prostor byl věnovaný interní problematice. Přehled endoskopických metod využívaných na interním oddělení Nemocnice Strakonice prezentoval primář MUDr. Ivo Horný.

Mezi opravdové celebrity patřili přednosta kardiologické kliniky Lahey Clinic v Bostonu profesor David T. Martin, vyučující na Tuftově univerzitě s aktuální přednáškou fibrilace síní. Neméně slavným hostem byl pak profesor Vaidyanathapuram S. Balakrishnan, jehož specializací je nefrologie.

Sympozium, které orámovaly další části programu (prohlídka strakonické nemocnice, návštěva prostor Muzea středního Pootaví, Kapitulní síně, ambitů a kostela sv. Prokopa, společenský večer v Hradním sklípku) navázalo na tradici odborných a společenských setkání lékařů strakonické nemocnice a Lahey Hospital and Medical Center v Bostonu. Akce měla charakter postgraduálního vzdělávání jak pro lékaře, tak střední zdravotnický personál.


Fotogalerie

Reportáž Strakonické televize

 

Program sympozia byl:

13:00 - 14:00 Registrace

14:00 - 14:10 Zahájení (Prim. MUDr. Pavel Houška, Brejchová Helena - místostarostka Strakonic)

14:10 - 14:20 Nemocnice Strakonice, a.s. (MUDr. Bc.Tomáš Fiala, MBA)

14:20 - 14:50 Movement Disorders in Internal Medicine (Diana Apetauerová, MD)

14:50 - 15:20 Neurologic Paraneoplastic Syndromes (Jayashri Srinivasan MBBS, PhD, FRCP, FAAN, FANA)

15:20 - 15:50 Atrial Fibrilation (David T. Martin, MD, FRCP)

15:50 - 16:20 Limbické encefalitidy (Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.)

16:20 - 16:45 Coffee break

16:45 - 17:10 Endoskopické metody v Nemocnici Strakonice (prim. MUDr. Ivo Horný)

17:10 - 17:35 ANCA - Associated Vasculitis - a paradigm shift in management (Vaidyanathapuram S. Balakrishnan, MBBS, MD, FRCP)

17:35 - 18:00 Update on Inflammatory Neuropathies focusing on GBS and CIDP (Michal Vytopil, M.D., Ph.D.)

18:00 - 18:45 Prohlídka strakonického hradu - Kapitulní síň, Křížová chodba, kostel sv. Prokopa, vystoupení pěveckého sboru

19:00 - 00:00 Společenský večer v restauraci Hradní sklípek, večeře, Mladá dudácká muzika

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.