Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Nemocnice Strakonice, a.s. prošla ve dnech 15. a 16. června 2015 úspěšně externím auditem Sdružení pro certifikaci systémů jakosti (CQS), který posuzoval plnění požadavků na systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. Touto recertifikací obhájila nemocnice svůj status certifikované nemocnice, který získala v roce 2006 jako první z jihočeských nemocnic. Mezi hlavní cíle nemocnice dlouhodobě patří poskytování špičkové medicínské péče okresní úrovně ke spokojenosti pacientů. Velký důraz klade strakonická nemocnice na kontinuální proces zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče, což dokladují i další obhájené certifikáty (např. od Spojené akreditační komise).

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.