Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Několik desítek předních tuzemských a amerických neurologů a internistů míří do Strakonic. Ve čtvrtek 25. června se v Rytířském sále strakonického hradu bude konat 3. česko-americké neurologicko-internistické sympozium, které se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly.

„Registrace bude probíhat od 13 hodin a odborný program začne ve 14 hodin. Jeho součástí budou příspěvky amerických odborníků k tématům pohybových poruch u interních onemocnění, které přednese MD. Dianam Apetauerová, neurologické paraneoplastické syndromy v podání přednostky neurologického oddělení Lahey Clinic v Bostonu paní Jayashri Srinivasan nebo novinky v léčbě zánětlivých polyneuropatií MUDr. Vytopila. Českou neurologickou špičku zastupuje docent MUDr. Robert Rusina z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze s tématem limbická encefalitida. Letošní setkání je orientováno mezioborově a velký prostor je věnovaný interní problematice.

Opravdovou celebritou akce je přednosta kardiologické kliniky Lahey Clinic v Bostonu profesor David T. Martin, vyučující na Tuftově univerzitě s aktuální přednáškou fibrilace síní. Neméně slavným hostem je pak profesor Vaidyanathapuram S. Balakrishnan, jehož specializací je nefrologie. Všichni se také těšíme na sdělení pana primáře MUDr. Iva Horného z interny strakonické nemocnice, který seznámí účastníky se spektrem endoskopických metod v Nemocnici Strakonice,“ uvedl MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA - ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., která společně s Českou lékařskou komorou a Spolkem lékařů Strakonice akci pořádá.

Sympozium navazuje na tradici odborných a společenských setkání lékařů strakonické nemocnice a Lahey Clinic v Bostonu. Akce má charakter postgraduálního vzdělávání jak pro lékaře, tak střední zdravotnický personál.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.