Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Tisková zpráva VZP

Vážení klienti,

zveme vás na den plný zábavy a poučení, který připravila naše pojišťovna ve spolupráci s Nemocnicí Strakonice, a.s. na středu 10. 6. 2015.

V čase od 9.00 do 15.00 hodin můžete v areálu nemocnice navštívit stany s bohatým programem, které budou umístěny na parkovišti v blízkosti pobočky VZP.

Součástí odborného programu zajišťovaného zdravotnickým zařízením bude měření glykémie, cholesterolu, vyšetření krevního obrazu, krevního tlaku a BMI, možná bude na místě i konzultace s lékařem.

VZP nabídne služby nutriční terapeutky, konzultace s profesionálním trenérem, ukázky správné výživy, praktické ukázky a nácvik základů první pomoci, pro děti model lidského těla, znalostní testy ze zdravovědy. Všichni účastníci se také mohou zapojit do pohybových aktivit na steppru či cyklotrenažéru.

Těšíme se na setkání s vámi.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.