Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Pacienti, návštěvy i zaměstnanci Nemocnice Strakonice, a. s., se v příštích dvou měsících nedostanou do tohoto zdravotnického zařízení přes hlavní vrátnici. Důvodem jsou právě probíhající stavební práce na projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice , a. s. – Etapa 3“. Kvůli nim dochází k úplnému uzavření hlavní vrátnice do konce letošního července.

 

„Během konce května, června a července bude vjezd do areálu vyřešen dle schváleného dopravně inženýrského opatření bránou pro sanitní vozidla. V náhradních prostorách, konkrétně v podobě stavební buňky, je zajištěn nepřetržitý provoz obsluhy vrátnice. Výjezd z areálu je zajištěn také skrz bránu pro sanitní vozy, ale i technickým vjezdem – spodní branou – do ulice Hradeckého,“ uvedl ředitel strakonické nemocnice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Po dobu změny dopravního řešení nemocnice žádá návštěvníky o zvýšenou pozornost a dodržování instalovaného dopravního značení. V této době nebude zpoplatněn vjezd do areálu nemocnice.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.