Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Strakonický deník - Tuberkulóza: Na jihu byly loni tři případy

Za 10 let od roku 2005 do roku 2014 eviduje plicní oddělení strakonické nemocnice celkem 29 případů onemocnění tuberkulózou. „Pokud není včas zahájena léčba, jde o smrtelné onemocnění," říká pro Strakonický deník primářka plicního oddělení Alena Dvořáková.


Co je tuberkulóza a jak se projevuje?

Tuberkulóza (TB) je infekční onemocnění vyvolané mikroorganismy Mycobacterium tuberkulosis komplex.

Je Česká republika zemí, kde lékaři evidují častý výskyt tohoto onemocnění?

Česká republika patří k zemím s nízkým výskytem TB. Podle ÚZIS ( Registr tuberkulózy) bylo v roce 2013 celkem 502 hlášených onemocnění tuberkulózou všech forem a lokalit, tj. 4,8 případů na 100 000 obyvatel. V porovnání s předchozím rokem jde o výrazný pokles. V Jihočeském kraji to byly tři případy na 100 000 obyvatel.

Jaké jsou příznaky tuberkulózy? Mohu je jako laik rozpoznat? Neboli, kdy se mám obrátit na lékaře?

Příznaky tuberkulózy jsou zcela nespecifické. Plicní TB má několik forem, TB může probíhat chronicky nebo akutně, někdy vysloveně plíživě. Většinou se projevuje nápadnou únavou, nechutenstvím, hubnutím, poklesem fyzické výkonnosti, zvýšenými teplotami, nočním pocením a pokašláváním. Kašel je zpočátku suchý, dráždivý, později produktivní, s vykašláváním hnisavého sputa, někdy s příměsí krve. U pokročilejších nálezů se objevuje dušnost ev. i bolesti na hrudi . Podobnými příznaky se může projevovat ale i řada jiných onemocnění plic. Proto by u nemocných, kteří mají neustupující kašel trvající déle než tři týdny, měl být proveden tzv. skiagram hrudníku.

Čím se tuberkulóza léčí? Kdo léčbu hradí?

Tuberkulóza se léčí antituberkulotiky, která se podávají v kombinacích a dlouhodobě podle rozsahu onemocnění, minimálně šest měsíců. Úvodní tzv. iniciační fáze trvající minimálně dva měsíce probíhá za hospitalizace v plicní léčebně. Podává se kombinace čtyř, respektive pěti léků. Další tzv. pokračovací fáze probíhá již ambulantně, podává se kombinace dvou léků minimálně čtyři měsíce. Léčba je dostupná, ze zákona i povinná a je plně hrazena z prostředků zdravotních pojišťoven.

Je tuberkulóza léčitelná?

Tuberkulóza je léčitelné a vyléčitelné onemocnění, pokud je léčené včas a dle platných doporučení. Neléčená TB je smrtelným onemocněním, podle WHO je TB druhou nejčastější smrtící infekční chorobou světa hned po AIDS. V České republice v roce 2013 bylo hlášeno 44 úmrtí na TB, tj. 0,4 na 100 000 obyvatel, z toho 42 bylo neléčených. Prognóza včas a správně léčené TB je dobrá.

Více na: http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/citil-se-nachlazeny-ma-ale-tuberkulozu-20150327.html

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.