Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení s JIP naší nemocnice MUDr. Marek Zbořil byl oceněn Městem Strakonice v rámci VI. večera pro záchranáře. Ocenění získal za zavedení metody CRRT (metoda kontinuálního očišťování krve především u septických pacientů se selháním životních funkcí).

Jak primář Zbořil uvedl pro Týdeník Strakonicko:

"Metoda, kterou na našem pracovišti využíváme zhruba již jeden rok, se běžně využívá ve fakultních a krajských nemocnicích, do nemocnic středního typu se teprve rozšiřuje. Léčbu umožňuje cenově nákladný přístroj, jehož hodnota odpovídá ceně velmi luxusního vozu. Princip spočívá ve filtraci pacientovy krve přes speciální polopropustnou membránu. Část krevního oběhu pacienta se z cévního systému odvádí pumpou do filtru a dochází řadou fyzikálních a chemických jevů k úpravě vnitřního prostředí tak, aby se její složení co nejvíce podobalo složení krve zdravého člověka. Metodou se očišťuje krev od zplodin vlastního metabolismu u kriticky nemocných pacientů."

Reportáž o ocenění primáře Marka Zbořila přinesla i Strakonická televize.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.