Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Vzhledem ke stoupajícímu trendu výskytu chřipkových onemocnění v okrese Strakonice sděluji, že s platností od pondělí  2. 2. 2015 do odvolání vyhlašuji zákaz návštěv v Nemocnici Strakonice, a.s.

Primář oddělení či zástupce nebo službu konající lékař může ze závažných důvodů návštěvu u pacienta povolit na nezbytně nutnou dobu. Zaměstnanci jednotlivých oddělení budou seznamovat všechny své pacienty s vyhlášením zákazu návštěv tak, aby mohli být včas informováni jejich příbuzní. Zároveň budou žádat pacienty, aby své příbuzné v rámci možností bezodkladně informovali.

MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA

předseda představenstva

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.