Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Již po čtrnácté se v sále v Zálesí sešli doktoři ke svému turnaji. Hrálo se systémem každý s každým, vítězem se i letos (celkem po dvanácté) stal Radek Chalupa, chirurg Nemocnice Strakonice, a.s. V minulosti se jedenkrát podařilo turnaj vyhrát chirurgům Janu Vaňatovi a Pavlu Lysenkovi.

Další pořadí turnaje r.2014:

2. Ivo Horný – interna

3. Tomáš Fiala ml. – radiodiagnostické odd.

4. Tomáš Fiala st.

5. Eva Fialová – dětské odd.

6. Pavel Houška – neurologie

7. Jan Vaňata – chirurgie

8. Marek Zbořil – ARO

9. Vilém Zoubek – Katovice

10. Ivana Uhlířová – urologie

Na snímcích Radek Chalupa a Vilém Zoubek,

na společném snímku zleva Marek Zbořil, Ivo Horný, Eva Fialová, Vilém Zoubek, Tomáš Fiala ml., Ivana Uhlířová, pavel Houška, Jan Vaňata, Radek Chalupa a Tomáš Fiala st.

 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.