Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který každoročně připadá na 18. listopadu, zveřejnilo Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí data o stavu rezistence bakterií k antibiotikům.


Evropský antibiotický den se v letošním roce zaměřuje především na práci s lékaři, kteří předepisují antibiotika v primární péči. Snahou je podpořit vhodné používání antibiotik a informovat pacienty o rizicích samoléčby. Na rozdíl od některých států EU, ve kterých existuje problém výdeje antibiotik bez lékařského předpisu, je v ČR hlavní snahou snížit užívání antibiotik, která pacientům zbyla po předchozí terapii nebo která si obstarali od svých známých. Hlavním cílem uváděné iniciativy je ale opakovaně upozorňovat na rizika zbytečného a nevhodného používání antibiotik a současně podpořit otevřenou spolupráci pacienta s lékařem právě v této oblasti.

Z údajů za rok 2013 vyplývá, že nejméně třetina bakterií druhu Klebsiella pneumoniae, která je jedním z nejčastějších původců infekčních komplikací u hospitalizovaných pacientů, je rezistentní na minimálně jeden druh antibiotika zařazeného do celoevropského sledování stavu citlivosti k antibiotikům. Velmi obvyklá je také současná odolnost vůči několika skupinám antibiotik.

Neméně znepokojivou zprávou je, že v evropském regionu významně roste rezistence bakterií k antibiotikům tzv. 3. generace, což jsou léky se širokým spektrem antibakteriálního účinku. Karbapenemy představují významnou skupinu rezervních antibiotik a jsou pro lékaře jednou z posledních možností volby účinného antibiotika při léčbě infekcí vyvolaných multirezistentními bakteriemi. „Ohrožení účinnosti karbapenemových antibiotik a prudký vzestup rezistence k těmto antibiotikům v některých evropských zemích představuje v současnosti jeden z nejvážnějších problémů, kterým zdravotnický personál v nemocnicích čelí. Stav antibiotické rezistence u původců infekcí spojených se zdravotní péčí je v ČR dlouhodobě nepříznivý, naproti tomu situace u původců vyvolávajících běžné infekce, například streptokokovou angínu, je dlouhodobě velmi dobrá a rezistence k základním antibiotikům, například penicilinu, se nevyskytuje nebo je jen minimální,“ říká Helena Žemličková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika při Státním zdravotním ústavu.

S ohledem na nutnost zajistit trvalou dostupnost antiinfektiv volby vydalo Ministerstvo zdravotnictví již v roce 2012 tzv. „Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR,“ který je každoročně aktualizován. Základní esenciální léčiva zahrnují nejúčinnější, bezpečné a cenově přístupné léky pro minimální potřeby základního zdravotního systému. Ze závěrů nedávného celoevropského průzkumu vyplývá, že většina Evropanů (84 %) si je vědoma, že neopodstatněné používání antibiotik způsobuje ztrátu jejich účinnosti. Téměř polovina z nich (49 %) ale neví, že antibiotika jsou zcela neúčinná proti nachlazení a chřipce. Jedna pětina (18%) respondentů totiž uvedla, že právě chřipka byla důvodem, proč antibiotika naposledy užívali. „Ze závěrů zmíněného průzkumu také vyplývá, že mediální kampaně a další informační aktivity pomáhají vyvrátit některé z uvedených mýtů a zvyšují povědomí laické i odborné veřejnosti o hrozbě vzrůstající antibiotické rezistence,“ dodává Alena Šteflová, ředitelka Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR.


Bližší informace zde.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.