Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Při chirurgickém oddělení Nemocnice Strakonice, a. s., je od října nově zřízeno Centrum pro řešení kýly. Umožní specialistům věnovat se tomuto častému onemocnění systematicky od poradenství, přes vyšetření k případnému operačnímu výkonu a pooperační péči.

Záměr vytvořit kýlní centrum je ve strakonické nemocnici staršího data. K jeho naplnění však chyběly nezbytné podmínky. „Rozsáhlé investice posledních let umožnily mimo jiné zprovoznit nově rekonstruované prostory chirurgické ambulance, operačních sálů a celého oddělení. Můžeme tak nyní toto centrum plně realizovat,“ uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., MUDr. Tomáš Fiala.

Kýly patří na chirurgickém oddělení k velmi frekventovanému onemocnění. „Chceme, aby se jim věnoval dostatečný zřetel s důrazem na komplexní přístup při jejich řešení. I proto jsme se rozhodli věnovat léčbě kýl zvláštní pozornost a profilovat naše chirurgické pracoviště také tímto směrem,“ vysvětlil primář chirurgického oddělení Nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Jan Hlad. „Každá kýla a každý pacient je jiný a hodí se pro něj jiná metoda. Lékaři našeho oddělení, vzhledem k předchozímu působení na jiných pracovištích včetně zahraničních, se naučili různé způsoby operování a jako tým ovládáme všechny nyní uznávané metody operace kýl, což není na chirurgiích okresního typu běžné,“ zdůraznil.

Pro první kontakt pacienta je zřízena kýlní poradna. Její provoz zajišťují specialisté Centra pro řešení kýly lékaři MUDr. David Vašátko a MUDr. Martin Pavelka. V poradně je dostatečný prostor vysvětlit v klidu pacientům všechno potřebné o tomto onemocnění. Poradna je k dispozici v prostorách chirurgické ambulance ve specializovaných poradnách v sousedství obecné ambulance vždy v úterý od 11.00 do 12.00 a od 13.00 do 15 hodin. Objednat se lze na telefonním čísle 383 314 223 každý den v pracovní době. Po vyšetření je stanovena indikace k případnému operačnímu zákroku. Ten je co do rozsahu a způsobu výkonu prováděn na míru každému pacientovi podle stavu, věku, velikosti kýly a prognózy dalšího pracovního života.

Kýla se vyskytuje v každém věku. Nejčastěji jako tříselná, další je například pupeční kýla a kýla v jizvě. Kýly jsou způsobeny defektem v povázkové vrstvě břišní stěny s vyklenutím pobřišnicové vrsty pod kůži skrze tento defekt (kromě kýl vnitřních, které jsou jiného charakteru). Operační řešení spočívá v odstranění pobřišnicového vaku a zrušení defektu povázky sešitím, aplikací síťky nebo obojím. Přístup je v zásadě dvojí - buď klasicky přes kůži "zepředu", nebo laparoskopicky „zezadu“. Každý přístup má ještě varianty. Klasicky je možno defekt pouze sešít, nebo překrýt síťkou fixovanou po obvodu, nebo sešít a překrýt síťkou. Laparoskopicky se aplikuje síťka vždy, buď přístupem přes dutinu břišní (TAPP), nebo přístupem mezi pobřišnicí a povázkou (TEP), síťka se buď jen přikládá, nebo fixuje kotvičkami či lepidlem. Je možno užít různé typy sítěk, liší se velikostí, tvarem a použitým materiálem. Například strakonické Centrum používá nevstřebatelné síťky, se kterými mají výborné zkušenosti. Klasicky je možno kýly operovat v celkové, svodné či místní anestézii, laparoskopie vyžaduje anestézii celkovou.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.