Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

České nemocnice hlásí za loňský rok v důsledku restriktivní úhradové vyhlášky bývalého ministra zdravotnictví Leoše Hegera dvoumiliardové ztráty. Všech osm nemocnic stoprocentně vlastněných Jihočeským krajem přesto hospodařilo loni beze ztrát a účetnictví roku 2013 uzavřelo s mírným ziskem. Při souhrnném obratu 6,369 miliardy korun dosáhla tato regionální zdravotnická zařízení celkového zisku 37,006 miliónu korun po zdanění. Zisk nemocnice reinvestují do svého dalšího rozvoje.

„Kvůli škrtům v úhradové vyhlášce ministerstva zdravotnictví přišly loni jihočeské nemocnice na platbách od zdravotních pojišťoven meziročně o celkem 314 miliónů korun. Tuto ztrátu se sice podařilo managementům jednotlivých zdravotnických zařízení v úzké spolupráci s krajem eliminovat, ovšem za cenu různých úsporných opatření. Doufám, že současný ministr financí Andrej Babiš si je vědom napjaté ekonomické situace v českém zdravotnictví a nebude krizi v jeho financování, odstartovanou vládami Mirka Topolánka a Petra Nečase, dále prohlubovat," uvedl hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

I přes zmíněné škrty v úhradové vyhlášce se nemocnicím dařilo dále investovat do modernizace objektů, vyššího komfortu pro pacienty i do modernizace přístrojového lékařského vybavení a nových moderních medicínských metod. Cílem těchto investice je dlouhodobě snaha o dosažení co nejvyšší kvality a dostupnosti moderní medicínské péče na jihu Čech.

„Z nemocnic, coby z počátku jednotlivých osamělých hráčů, se stává kvalitní tým v podobě spolupracujících a vzájemně se doplňujících zdravotnických zařízení. To se projevuje například při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami, při investicích i při plánování léčebné péče. Trend úzké spolupráce se ukazuje jako správný a proto jej budeme nadále podporovat a rozvíjet," zdůraznila první náměstkyně hejtmana Ivana Stráská, která má rezort krajského zdravotnictví ve své gesci.

V posledních šesti letech nemocnice investovaly do svého rozvoje celkem více než 3,4 miliardy korun. Tyto investiční zdroje byly kryty z vlastních zdrojů nemocnic, částečně z rozpočtu kraje a v hlavní míře pak z dotací Evropské unie. Rozvoj pokračuje i letos. Příkladem může být dubnové zahájení výstavby nového Perinatologického centra v českobudějovické nemocnici za 200 miliónů korun či minulý týden dokončená rekonstrukce západního křídla pavilonu chirurgických oborů v táborské nemocnici za přibližně 44 miliónů korun.

„Udržet hospodaření všech nemocnic v černých číslech a současně pokračovat v nových investicích, považuji v situaci, kdy úhrnná ztráta nemocnic v celé České republice činí cirka dvě miliardy korun, za veliký úspěch. Troufám si říci, že v tomto směru jsme mezi ostatními kraji raritou," poznamenal předseda představenstva akciové společnosti Jihočeské nemocnice Martin Bláha.

Ročně je v nemocnicích stoprocentně vlastněných Jihočeským krajem hospitalizováno více než 130 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 62 tisíc operačních zákroků a přibližně dva milióny ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se v jihočeských nemocnicích narodilo 6292 dětí.

Nemocnice mají průměrně celkem 6 150 zaměstnanců a jsou tedy největším zaměstnavatelem v Jihočeském kraji. Poskytují zdravotnické služby pro 640 tisíc obyvatel kraje a další tisíce občanů v sousedních regionech.

Akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Český Krumlov, Nemocnice Dačice, Nemocnice Jindřichův Hradec, Nemocnice Písek, Nemocnice Prachatice, Nemocnice Strakonice a Nemocnice Tábor mají vlastní právní subjektivitu a zabezpečují poskytování zdravotnických služeb v jihočeském regionu. Jejich jediným akcionářem je Jihočeský kraj.

Tato síť jihočeských nemocnic zajišťuje základní, specializovanou a i vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech. Nemocnice poskytují ambulantní i lůžkové zdravotní, diagnostické a léčebně preventivní služby. Páteřní nemocnicí celého systému jihočeských nemocnic je Nemocnice České Budějovice, a.s. jako centrum vysoce specializované medicínské péče v regionu.

 

zdroj: Jihočeský kraj

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.