Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

České nemocnice hlásí za loňský rok v důsledku restriktivní úhradové vyhlášky bývalého ministra zdravotnictví Leoše Hegera dvoumiliardové ztráty. Všech osm nemocnic stoprocentně vlastněných Jihočeským krajem přesto hospodařilo loni beze ztrát a účetnictví roku 2013 uzavřelo s mírným ziskem. Při souhrnném obratu 6,369 miliardy korun dosáhla tato regionální zdravotnická zařízení celkového zisku 37,006 miliónu korun po zdanění. Zisk nemocnice reinvestují do svého dalšího rozvoje.

„Kvůli škrtům v úhradové vyhlášce ministerstva zdravotnictví přišly loni jihočeské nemocnice na platbách od zdravotních pojišťoven meziročně o celkem 314 miliónů korun. Tuto ztrátu se sice podařilo managementům jednotlivých zdravotnických zařízení v úzké spolupráci s krajem eliminovat, ovšem za cenu různých úsporných opatření. Doufám, že současný ministr financí Andrej Babiš si je vědom napjaté ekonomické situace v českém zdravotnictví a nebude krizi v jeho financování, odstartovanou vládami Mirka Topolánka a Petra Nečase, dále prohlubovat," uvedl hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

I přes zmíněné škrty v úhradové vyhlášce se nemocnicím dařilo dále investovat do modernizace objektů, vyššího komfortu pro pacienty i do modernizace přístrojového lékařského vybavení a nových moderních medicínských metod. Cílem těchto investice je dlouhodobě snaha o dosažení co nejvyšší kvality a dostupnosti moderní medicínské péče na jihu Čech.

„Z nemocnic, coby z počátku jednotlivých osamělých hráčů, se stává kvalitní tým v podobě spolupracujících a vzájemně se doplňujících zdravotnických zařízení. To se projevuje například při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami, při investicích i při plánování léčebné péče. Trend úzké spolupráce se ukazuje jako správný a proto jej budeme nadále podporovat a rozvíjet," zdůraznila první náměstkyně hejtmana Ivana Stráská, která má rezort krajského zdravotnictví ve své gesci.

V posledních šesti letech nemocnice investovaly do svého rozvoje celkem více než 3,4 miliardy korun. Tyto investiční zdroje byly kryty z vlastních zdrojů nemocnic, částečně z rozpočtu kraje a v hlavní míře pak z dotací Evropské unie. Rozvoj pokračuje i letos. Příkladem může být dubnové zahájení výstavby nového Perinatologického centra v českobudějovické nemocnici za 200 miliónů korun či minulý týden dokončená rekonstrukce západního křídla pavilonu chirurgických oborů v táborské nemocnici za přibližně 44 miliónů korun.

„Udržet hospodaření všech nemocnic v černých číslech a současně pokračovat v nových investicích, považuji v situaci, kdy úhrnná ztráta nemocnic v celé České republice činí cirka dvě miliardy korun, za veliký úspěch. Troufám si říci, že v tomto směru jsme mezi ostatními kraji raritou," poznamenal předseda představenstva akciové společnosti Jihočeské nemocnice Martin Bláha.

Ročně je v nemocnicích stoprocentně vlastněných Jihočeským krajem hospitalizováno více než 130 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 62 tisíc operačních zákroků a přibližně dva milióny ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se v jihočeských nemocnicích narodilo 6292 dětí.

Nemocnice mají průměrně celkem 6 150 zaměstnanců a jsou tedy největším zaměstnavatelem v Jihočeském kraji. Poskytují zdravotnické služby pro 640 tisíc obyvatel kraje a další tisíce občanů v sousedních regionech.

Akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Český Krumlov, Nemocnice Dačice, Nemocnice Jindřichův Hradec, Nemocnice Písek, Nemocnice Prachatice, Nemocnice Strakonice a Nemocnice Tábor mají vlastní právní subjektivitu a zabezpečují poskytování zdravotnických služeb v jihočeském regionu. Jejich jediným akcionářem je Jihočeský kraj.

Tato síť jihočeských nemocnic zajišťuje základní, specializovanou a i vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech. Nemocnice poskytují ambulantní i lůžkové zdravotní, diagnostické a léčebně preventivní služby. Páteřní nemocnicí celého systému jihočeských nemocnic je Nemocnice České Budějovice, a.s. jako centrum vysoce specializované medicínské péče v regionu.

 

zdroj: Jihočeský kraj

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.