Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Tablety pro dorozumívání se sluchově handicapovanými se dostávají do jihočeských nemocnic. Zdravotnický personál zde komunikuje s těmito pacienty při využití moderní technologie prostřednictvím vzdáleného tlumočníka ve znakové řeči.

 

Strakonická nemocnice je nově připravena dvacet čtyři hodin denně na bezproblémovou komunikaci s neslyšícími. Pokud se lékaři nebo sestřičky setkají s pacientem či s příbuznými, kteří mají vadu sluchu anebo vůbec neslyší, zprostředkují domluvu za pomoci přenosu obrazu přes tablet vzdálení tlumočníci do znakové řeči. Tablet získala nemocnice na bezplatný pronájem od Agentury pro neslyšící (APPN) v rámci projektu podpořeného Českou televizí Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící s využitím komunikačních technologií.

 

"Znakový jazyk umí minimální počet zdravotníků. Neslyšící pacienti proto velice často nejsou dostatečně přesně informováni o svém zdravotním stavu, o postupu léčby, či o režimových doporučeních. Díky online tlumočnické službě na dálku a vybavení nemocnice tabletem, na kterém se tlumočení do znakového jazyka zobrazuje, se nemocnice stává pro neslyšící pacienty komunikačně přístupnou," říká ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala. Tablet je zde umístěn v recepci pavilonu chirurgických oborů, odkud si jej mohou zdravotníci ze všech oddělení v případě potřeby v kteroukoliv denní či noční dobu vypůjčit.

 

zdroj: strakonickonews.cz

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.