Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Lékárna Nemocnice Strakonice, a. s., se v pondělí 19. května připojí k akci České lékárnické komory, kdy si při příležitosti Světového dne hypertenze připomene rizika spojená s vysokým krevním tlakem. Zdravotníci zájemcům krevní tlak změří a přidají i potřebná doporučení k jeho prevenci či léčbě.

Světový den hypertenze zdravotníci využívají k upozornění lidí na nebezpečí vysokého krevního tlaku. K akci se přidávají také lékárny. „V pondělí 19. května u nás zájemcům změříme tlak. Výsledné měření vyhodnotíme podle připraveného formuláře a případně doporučíme konzultaci s odbornými lékaři naší nemocnice,“ přibližuje vedoucí lékárnice strakonické nemocniční lékárny PharmDr. Ladislava Hoštičková. Návštěvníci lékárny budou mít také k dispozici letáček s informacemi o arteriální hypertenzi (označení pro opakované nebo přetrvávající zvýšení krevního tlaku – podle definice na hodnoty 140/90 a vyšší) a rizikových faktorech nemoci včetně léčivých přípravků a doplňků stravy, které mohou tlak ovlivnit.

Vysokým tlakem trpí v Česku až dva milióny dospělých, třetina o této své nemoci ani neví. Tlak o něco vyšší než doporučený má značná část obyvatel. Ti, kterým je hypertenze diagnostikována, navíc onemocnění často podceňují a nedodržují rady lékařů. Přitom vhodnou dietou a dostatkem pohybu mohou přispět ke snížení tlaku i bez léků. Klesne tak rovněž riziko, že je postihnou komplikace vysokého krevního tlaku - infarkt, mrtvice či selhání ledvin.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.