Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Centrum péče o zrak ve strakonické nemocnici zvládá každý rok až 1500 operací očí. Další pacienti projdou péčí v jeho specializovaných ambulancích.

Dlouholetá tradice očního lékařství ve strakonické nemocnici získala svého moderního pokračovatele v Centru péče o zrak. Toto specializované nelůžkové oddělení zajišťuje nejen pro obyvatele Strakonicka odbornou ambulantní péči a zejména operativní zákroky v oblasti předního segmentu oka, z nichž nejčastější jsou operace šedého zákalu. „Centrum patří k top činnostem naší nemocnice. Oční oddělení prodělalo dlouholetý vývoj, který vyústil v moderní systém péče v semiambulantním režimu. Pacienti k nám ráno přicházejí, jsou vyšetřeni a ošetřeni. Někteří včetně operovaných zůstávají pod dohledem našich odborníků do večera a pak také odcházejí v pořádku domů," říká ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., MUDr. Tomáš Fiala.

Centrum se zaměřuje na operativu i ambulantní péči. Mezi operační zákroky, kterých dělají 1500 za rok, patří nejčastěji operace šedého zákalu. Těch jsou zhruba dvě třetiny. „Tyto operace probíhají metodou fakoemulzifikace, což je metoda, kdy vysokofrekvenčním ultrazvukem rozdělíme jádro oční čočky na malé části a následně odsajeme. Operace pokračuje umístěním umělé čočky na místo té původní. Celý bezbolestný zákrok trvá obvykle do patnácti minut," vysvětluje primář Centra MUDr. Pavel Kristen, jemuž předala šéfování jeho profesní učitelka a dlouholetá primářka MUDr. Jindra Říhová.

Centrum provádí také úkony po úrazech očních víček a třeba spojivky a operace kosmetické, jako je odstraňování drobných kožních defektů, výrůstků či pigmentací na víčkách, na obličeji, případně krku či ramenou. Provádí rovněž plastické operace horních i dolních víček. Samozřejmostí jsou léčebné chirurgické zákroky na víčkách i obličeji včetně histologického vyšetření.

„Operativu děláme pod mikroskopem po předchozím vyšetření. Devadesát devět procent operací provádíme v lokální anestezii, tedy bez zásadního omezení pacienta. Pokud by byla v individuálních případech potřebná pooperační péče, pacienta lze hospitalizovat na některém z oddělení nemocnice," uvádí primář Kristen.

Nejčastějšími klienty ambulantní péče jsou diabetici. Lékaři zejména sledují změny na jejich očním pozadí a nabízí léčbu také v následné spolupráci s aplikačním centrem Nemocnice České Budějovice, a. s. Centrum také často vyhledávají pacienti s onemocněním tzv. zeleného zákalu a pacienti s chorobami centrální oblasti sítnice. Kromě standardní ambulance zavedli v Centru tzv. žurnální ambulanci, kde se starají bez předchozího objednání o pacienty s akutními potížemi očí. Pracují také s malými pacienty v dětské poradně a samozřejmostí je ambulance pro předoperační vyšetření.

Pacienti Centra péče o zrak nově využívají centrum i mimo pracovní dobu. „Každý všední den od 15.30 do 18 hodin a ve zbývající dny od 8 do 12 hodin je u nás pohotovostní služba. Za stokorunový poplatek k nám tak můžou přicházet nejen pacienti po úrazu oka, ale i ti, kteří to v běžné pracovní době z různých důvodů nejsou schopni zvládnout," vysvětluje primář MUDr. Pavel Kristen.

V Centru péče o zrak Nemocnice Strakonice, a. s., využívají přístroje nové generace a při vyšetření dokáží odhalit i onemocnění, kdy pacient nemá žádné obtíže a choroba ve svých počátečních stádiích nemusí být zjištěna běžným očním vyšetřením. Používané přístroje OCT (optický koherentní tomograf) a HRT (Heidelberský retinální tomograf) pracují na principu optického záření, které nemá nežádoucí účinky na okolní vyšetřované tkáně.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.