Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Dne 3.3.2014 došlo k předání daru - tabletu v hodnotě 8.000,- Kč panem Vladimírem Kotrchem primáři neurologického oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr.Pavlu Houškovi.

Tablet bude primárně využit při vyšetřování dětských pacientů, ale bude k dispozici přes wifi i pacientům hospitalizovaným na lůžkovém nervovém oddělení.

Využití přenosného tabletu pro neurologické odd. Strakonice:

- Prioritou jsou děti na EEG vyšetření- umožní odpoutání pozornosti, klid na vyšetření- kvalita záznamu!

- K edukaci pacientů na ambulanci i oddělení – vysvětlování jejich nemocí-obrázky a video s instruktáží onemocnění jako jsou bolesti páteře, výhřezy meziobratlových plotének, mozkové poruchy, závratě typu benigního polohového vertiga

- Následně pak edukace v léčebných možnostech daných onemocnění – provádění speciálních cvičení, obstřiků, dále provádění polohových manévrů u závrativých stavů

- Zapůjčení tabletu pro osobní potřeby vhodných pacientů při hospitalizaci k prohlédnutí emailové korespondence nebo surfování po internetu, např. v rámci nadstandardních služeb

- Výhledově jsou možné i aplikace na bázi biofeedbacku po dokoupení specielního software u pacientů dětských při ADHD, poruchách učení, dyslektiků, migreniků, enuréz apod.

Na fotografii jsou zleva ředitel nemocnice Tomáš Fiala, Vladimír Kotrch a primář Pavel Houška.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.