Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Dne 3.3.2014 došlo k předání daru - tabletu v hodnotě 8.000,- Kč panem Vladimírem Kotrchem primáři neurologického oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr.Pavlu Houškovi.

Tablet bude primárně využit při vyšetřování dětských pacientů, ale bude k dispozici přes wifi i pacientům hospitalizovaným na lůžkovém nervovém oddělení.

Využití přenosného tabletu pro neurologické odd. Strakonice:

- Prioritou jsou děti na EEG vyšetření- umožní odpoutání pozornosti, klid na vyšetření- kvalita záznamu!

- K edukaci pacientů na ambulanci i oddělení – vysvětlování jejich nemocí-obrázky a video s instruktáží onemocnění jako jsou bolesti páteře, výhřezy meziobratlových plotének, mozkové poruchy, závratě typu benigního polohového vertiga

- Následně pak edukace v léčebných možnostech daných onemocnění – provádění speciálních cvičení, obstřiků, dále provádění polohových manévrů u závrativých stavů

- Zapůjčení tabletu pro osobní potřeby vhodných pacientů při hospitalizaci k prohlédnutí emailové korespondence nebo surfování po internetu, např. v rámci nadstandardních služeb

- Výhledově jsou možné i aplikace na bázi biofeedbacku po dokoupení specielního software u pacientů dětských při ADHD, poruchách učení, dyslektiků, migreniků, enuréz apod.

Na fotografii jsou zleva ředitel nemocnice Tomáš Fiala, Vladimír Kotrch a primář Pavel Houška.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.